بازیگر زن تلویزیون در کنار ببر+عکس

نفیسه روشن در حال رسیدگی به وضعیت توله ببرش. او با انتشار این عکس ها از علاقه خود به دنیای وحش نوشته:«اینم مامان ببرى با اون چشماى خوشگلش»

نفیسه روشن در حال رسیدگی به وضعیت توله ببرش. او با انتشار این عکس ها از علاقه خود به دنیای وحش نوشته:«اینم مامان ببرى با اون چشماى خوشگلش»
n14-6-14-122331

Share