بازدید سعیدی کیا از منطقه آزاد انزلی و فرودگاه سردار جنگل رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، محمد سعیدی‌کیا معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور از پروژه های عمرانی ،فرودگاه سردار جنگل رشت ،فاز تجارت و گردشگری و محدوده جدید این منطقه که بر اساس مصوبه هیات دولت به این منطقه الحاق شده است بازدید نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزادانزلی، محمد سعیدی‌کیا معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور از پروژه های عمرانی ،فرودگاه سردار جنگل رشت ،فاز تجارت و گردشگری و محدوده جدید این منطقه که بر اساس مصوبه هیات دولت به این منطقه الحاق شده است بازدید نمود.
بازدید از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت که اخیرا به این منطقه الحاق شده ، فاز تجارت و گردشگری منطقه و آشنایی با تسهیلات و خدمات جدید ارائه شده به گردشگران بخش های دیگری از برنامه های سفر معاون هماهنگی و برنامه ریزی منا طق آزادبه منطقه آزاد انزلی بود .
SONY DSCسعیدی‌کیا همچنین از بخش شرقی محدوده الحاقی جدید این منطقه در حاشیه رودخانه سپیدرود بازدید و با ظرفیت های گردشگری و سرمایه گذاری این منطقه آشنا گردید.
معاون هماهنگی مناطق آزاد کشور و هیات همراه از اراضی ملی محدوده جدید در ساحل شرقی منطقه و روستای طالب آباد انزلی بازدید و در خصوص طرح های توسعه ای سازمان منطقه آزاد انزلی در این مناطق توضیحات مبسوطی به ایشان ارائه گردید.
رضا مسرور رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان، اعضای هیات مدیره ،معاونین و مدیران این سازمان در بازدید معاون هماهنگی و برنامه ریزی مناطق آزاد کشور از منطقه آزاد انزلی ایشان را همراهی میکردند.

Share