بازداشت سرپرست یک خبرگزاری و مدیر یک پایگاه خبری در گیلان

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شنیده‌های خبرنگار دیارمیرزا حاکی از این است که سرپرست استانی یک خبرگزاری معروف در گیلان بازداشت و همچنین مدیرمسئول یک پایگاه خبری گیلان به دادسرا احضار شده است.

بازداشتxاختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شنیده‌های خبرنگار دیارمیرزا حاکی از این است که سرپرست استانی یک خبرگزاری معروف در گیلان بازداشت و همچنین مدیرمسئول یک پایگاه خبری گیلان به دادسرا احضار شده است.

حکم بازداشت سرپرست خبرگزاری معروف به دلیل نشر اکاذیب، جعل خبر و تشویش اذهان عمومی صادر شده است.

همچنین شنیده‌ها حاکی از این است که برای مدیرمسئول پایگاه خبری استانی نیز به دلیل تخلفات فوق الذکر حکم احضار به دادسرا صادر شده است.

 

Share