ایران با تکیه بر رویکرد قوی، آسایش نتانیاهو و همفکرانش را بر هم زده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی توانسته است با تکیه بر رویکرد قوی، منطقی و محکم، آسایش خبری نتانیاهو و همفکرانش را بر هم زند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا وزیر امور خارجه در هفتمین مجمع اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی توانسته است با تکیه بر رویکرد قوی، منطقی و محکم، آسایش خبری نتانیاهو و همفکرانش را بر هم زند.

zarifبه نقل از ایرنا، «محمدجواد ظریف» صبح دوشنبه در این مجمع در سخنانی افزود: جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی با منطق قوی، محکم و با تمام ظرفیت خود تبلیغات اسلام هراسی و ایران هراسی، پروژه صهیونیستی، امنیتی سازی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده است.

وی ادامه داد: به یاری خداوند و خودباوری برخاسته از گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و آموزه های امام راحل(ع) موفق شده است سرمایه گذاری کلان و دراز مدت صهیونیست ها را تا حد زیادی خنثی کند و آسایش خبری نتانیاهو و همفکرانش را بر هم زند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ایران همزمان با مقاومت، خودباوری و خودداری از پذیرش هرگونه زیاده خواهی توانسته است حقوق مشروع خود از جمله بهره مندی از علوم و فناوری جدید هسته ای را تثبیت کند.

ظریف یادآور شد: این رویکرد و گفتمان جدید جمهوری اسلامی ایران منافع راهبردی نه تنها برای کشور و مردم بلکه برای حرکت اسلام خواهی در جهان و در راستای احیای تمدن اسلامی و اعتلای جهان اسلام خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: ما باید هم زمان با افزایش قابلیت های فنی و علمی خود، ابعاد انسانی را در اطلاع رسانی ترویج دهیم و با ربودن گوی رقابت از حریفان زورمند، توجه افکار عمومی را به سوی خود به عنوان دریچه امین و عمیق تحولات جهان اسلام قرار دهیم.

ظریف تصریح کرد: با این اقدام باید جهان را از انفصال خبری و تک صدایی رسانه ای کنونی رها کنیم که تمامی زمینه های آن برای ما فراهم است.

وی با بیان این که در جهان شبکه ای، تاثیر ارتباطات و رسانه غیرقابل انکار است، اظهارامیدواری کرد: این نشست سه روزه بتواند به شناخت زمینه ها و چگونگی ایفای نقش موثر رسانه های جهان اسلام در گسترش اعتدال، امید به صلح براساس عزت

، حقوق ملت ها به ویژه حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین بتواند نقش بسزایی داشته باشند و ابزارها و روش ها برای اصلاح غیرواقعی تصویر اسلام که در یک حرکت برنامه ریزی شده در حال توسعه است فراهم کند.

وزیر امور خارجه با بیان این که چالش امروز جهان اسلام تفرقه و تشتت مذهبی است، گفت: ضرورت دارد همزمان با بلوغ فکری و خودباوری مردم مسلمان که در قالب بیداری اسلامی در منطقه به نمایش گذاشته شده است نخبگان و رسانه ها نیز با بلوغ رسانه ای برای دیدبانی دقیق و اطلاع رسانی درست از فروغلتیدن در دام کج فهمی ها و تندروی ها تلاش کنند.

ظریف یادآور شد: جهان امروز عرصه نبرد تبلیغاتی برای ترسیم و تصویر چهره کشورها و ملت ها است؛ سال ها است که بدخواهان جهان اسلام به ویژه صهیونیست ها تلاش همه جانبه و پرهزینه ای برای ترسیم چهره ای مخدوش از اسلام و مسلمانان به کار بسته و با برنامه ریزی ترویج اسلام هراسی را در صدر امور خود قرار داده اند.

وی با بیان این که امروز شاهد فتنه و تفرقه مذهبی هستیم، خاطر نشان کرد: این تفرقه ها با اسلام رحمانی و وحدت بخش مغایر است و در برهه کنونی بیش از همیشه ضروری است که رسانه های مستقل و مسوول با شناسایی تفرقه افکنان فرهنگ وحدت، الفت و دوستی را ترویج کنند و به ارایه تصویری واقعی از چهره اسلام بپردازند.

رییس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: جهان را باید مطلع ساخت آنچه امروز تحت عنوان افراط گری دینی مطرح است هیچ تناسبی با آموزه های اسلام ندارد.

ظریف افزود: ملت های مسلمان هیچ ارتباطی با تندروی نداشته و ندارند اما ما مسلمانان نتوانستیم با اعتماد به نفس و تکیه بر هویت خود ارزش های اصیل و واقعی اسلام را به جهانیان معرفی کنیم.

وی با بیان این که باید نقاط ضعف رسانه های اسلام را بشناسیم ، ادامه داد: ضروری است از ابزارهای روزآمد ارتباطی برای انتقال واقعیت به افکار عمومی جهان بهره گیریم.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: رمز موفقیت جهان اسلام، پرهیز از تک محوری و تفرقه و همچنین تمرکز بر منافع و مصالح مشترک و توجه ویژه به توسعه های صهیونیست ها، متوجه کردن ملت ها از حقوق مشروع مردم منطقه به ویژه ملت فلسطین است.

ظریف ادامه داد: بیداری اسلامی و حرکت اصیل مشارکت خواهی مردم منطقه برای تعیین سرنوشت خود، فرصت ها و چالش های بی نظیری، فراسوی جهان اسلام به ویژه رسانه های مسلمان قرار داده که بی شک تاثیرات بی نظیری دارد و دهه ها می تواند ادامه داشته باشد و در جهان نوع دیگری از روابط را سامان دهد.

وی خاطرنشان کرد: فرصتی که بیداری اسلامی برای ملت ها در حق تعیین سرنوشت خود ایجاد کرده می تواند با استفاده از تعالیم متعالی اسلام و فطرت انسانی که منادی رحمت، الفت و همبستگی راه واحدت بین کشورهای اسلامی و حرکت در مسیر پیشرفت، ثبات و صلح را فراهم کند.

وی افزود: متاسفانه فرصت ناب بیداری اسلامی و حضور مردم در صحنه مشارکت سیاسی به خاطر فتنه مذهبی به سمت تفرقه منحرف می شود.

وی با یادآوری تبلیغات اسلام هراسی برخی رسانه های جهان توضیح داد: متاسفانه سایه سنگین کج فهمی عامدانه در توسل به خشونت، افراط و فرقه گرایی از سوی حزب های مشکوک تکفیری که تنها نتیجه اش تثبیت تصویر مخدوش و مغرضانه از اسلام و مسلمانان شده است، از این رو نخبگان در سطوح مختلف به ویژه در عرصه فرهنگ و رسانه می توانند در جلوگیری از فتنه های قومی و مذهبی نقش داشته باشند.

رییس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: رسانه های جهان اسلام می توانند با حفظ اصول و مبانی ارزشی مشترک و همزمان با افزایش قابلیت فنی و حرفه ای خود، ابعاد انسانی را در اطلاع رسانی برجسته کنند و با ربودن گوی رقابت از حریفان قدرتمند توجه افکار عمومی جهان را به سوی خود به عنوان دریچه اصیل و عمیق رصد اخبار و تحولات جهان اسلام و حتی فراتر از آن را جلب و جهان را از انحصار خبری و تک صدایی رسانه ای کنونی رها کنند که تمام زمینه های آن فراهم است.

وزیر امور خارجه اضافه کرد: این اتحادیه وضعیت مطلوب برای شکستن فضای تک صدایی در عرصه رسانه به ویژه در خانواده جهان اسلام دارد.

ظریف ادامه داد: کشورهای مسلمان باید جهان را مطلع سازند که آنچه امروز تحت عنوان افراط گری دینی از نوع اسلامی، مسیحی و یهودی آن مطرح است هیچ تناسبی با آموزه های اسلام ندارد.

وی به طرح رییس جمهوری اسلامی ایران با عنوان مبارزه با خشونت و افراطی گری اشاره کرد و گفت: طرح دکتر حسن روحانی برای مبارزه جهانی با خشونت و افراط که با اجماع به تصویب مجمع سازمان ملل متحد رسید، چارچوب نظری و اجرایی مشترک جهان برای پیگیری این گفتمان در سطح جهان اسلام وعرصه بین الملل را فراهم کرده است.

وی افزود: مقابله با خشونت و افراط قبل از اقدام سخت افزاری نیازمند شکل گیری موج واحد در مقابل جنگ روانی و تبلیغاتی و مهار ذهنیت نادرست افکار عمومی است.

Share