ایجاد تراموا برای شهر رشت یکی از ضروریات است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار رشت گفت : تراموا قابلیت های بسیاری برای شهر رشت دارد و نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در نشستی که با هدف ایجاد تراموا برای شهر رشت با حضور یک شرکت چینی تشکیل گردید ، محمد ابراهیم خلیلی شهردار رشت گفت : پیش از این ، بحث مترو برای شهر رشت مطرح بود اما به دلیل زمان بر بودن و هزینه زیاد آن اجرایی نمودن خط مترو برای شهر رشت ، فعلاً روی قطار شهری و تراموا تاکید داریم.

shchشهردار رشت افزود : تراموا قابلیت های بسیاری برای شهر رشت دارد و نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی دارد.

خلیلی گفت : هر کدام از این سیستم ها مثل تراموا ، قطار شهری ، منوریل در جایگاه خود حائز اهمیت است و می توان با استفاده به موقع و منطقی موجبات توسعه شهر را سبب گردیم.

شهردار رشت تصریح کرد : بهتر است واقع بینانه عمل نماییم و کار شدنی برای رشت انجام دهیم تا سرمایه گذار بهتر و سریعتر سرمایه گذاری نماید و بازدهی بهتری داشته باشد ، از آنجاییکه برای ایجاد تراموا نیز اکنون سرمایه گذار وجود دارد می توان سریعاً مقدمات را فراهم نمود و کار اجرایی را آغاز کرد .

شهردار رشت انجام مذاکره با اعضای شورای اسلامی و تشریح اهداف پروژه تراموا برای آنان را از اقدامات اساسی جهت اجرایی نمودن این طرح عنوان نمود و افزود : با برگزاری این جلسه در شورا نسبت به انعقاد قراداد و شروع عملیات اجرایی پروپوزال اقدام خواهیم نمود.
خلیلی گفت : ما بحث مترو را حذف نمی کنیم اما می گوییم الان تراموا برای رشت ضرورت دارد زیرا مردم رشت را هر چه زودتر به آرزوی دیرینه شان می رساند و پروژه ای است که با بودجه شهرداری نیز تحقق می یابد ، بنده دو جنبه را در نظر می گیرم یکی حمایت های مالی دولت است که ممکن است در کوتاه مدت جواب ندهد ولی زمان برایمان بسیار مهم است و دیگری بهره مندی از توانمندی های خودمان است تا کار هر چه زودتر پیش برود.

Share