اهمیت سلامت عمومی جامعه در برنامه ریزی های شهری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار رشت در دیدار با جمعی از پزشکان بیمارستان گلسار با اشاره به اهمیت سلامت شهروندان در برنامه ریزی های شهری تصریح کرد: سلامت شهروندان وحقوق طراحی شده برای آنان در نظام سلامت ، از اهمیت بالایی برخوردار بوده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار رشت در دیدار با جمعی از پزشکان بیمارستان گلسار با اشاره به اهمیت سلامت شهروندان در برنامه ریزی های شهری تصریح کرد: سلامت شهروندان وحقوق طراحی شده برای آنان در نظام سلامت ، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و حل دغدغه های پزشکان در مسائل شهری و عمرانی و متعاقب آن رفع نگرانی های شهروندان از وظایف ذاتی و جدایی ناپذیر مجموعه مدیریت شهری است.
DSC03186
وی ضمن موثر خواندن تلاش های جامعه پزشکی در نشاط اجتماعی گفت: جامعه ی سلامت ، جامعه ای پویا و با نشاط است و پزشکان به عنوان متولیان امر سلامت و درمان می توانند علاوه بر ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی با رفع نگرانی های شهروندان روحیه تحرک ونشاط را نیز اعتلا بخشند. وی خدمت به شهروندان را فصل مشترک مراکز خدمات درمانی و شهرداری خواند و گفت: امیدواریم با تعاملات صورت گرفته شاهد همکاری های نزدیک تر و تخصصی تر جامعه پزشکی و شهرداری رشت باشیم.
در این نشست جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تسهیل روند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف شهری به ویژه مراکز درمانی گفت: امروزه شاهد آن هستیم که بسیاری از این مراکز توسط پزشکان سرمایه گذاری و تاسیس می گردند و در برخی مواقع به علت عدم تطابق هزینه های جاری مراکز با قدرت اقتصادی مردم ، در زمینه دریافت و رائه خدمات درمانی مشکلاتی بروز می کند. وی خاطر نشان کرد: بیمارستان گلسار از حیث کیفیت و کمیت خدمات پزشکی از اعتماد عمومی برخوردار است و نباید به علت وجود مسائل مربوط به سازه و بنا زمینه نگرانی شهDSC03203روندان فراهم گردد.
اسماعیل حاجی پور، ریاست شورای اسلامی شهرستان رشت نیز با قدر دانی از جمع پزشکان حاضر با تاکید بر نقش پزشکان در درمان و سلامت عمومی جامعه گفت: معتقدیم سه طیف جامعه شامل قضات، پزشکان و معلمین باید از مشغولیت های فکری به دور باشند تا با بهره گیری از تمرکز همه جانبه خود خدمات مطلوبی به جامعه ارائه نمایند. وی افزود: باید شرایط و فضا به گونه ای مهیا گردد تا این عزیزان از آرامش فکری مورد نیاز بهره مند گردند. حاجی پور در همین رابطه عنوان کرد: شهرداری نیز به عنوان یک نهاد خدماتی باید با تعریف منابع مالی و ایجاد درآمد های مناسب در دراز مدت به کمک و حمایت از مراکز درمانی زمینه ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به شهروندان را فراهم نماید

Share