آخرین نرخ کرایه های حمل و نقل تاکسی شهری رشت+جدول

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سایت تاکسیرانی رشت پس از حدود سه هفته تاخیر امروز با انتشار خبری ازافزایش نرخ کرایه های حمل و نقل، خبرداد: “پس از ارائه و پیشنهاد نرخ کارشناسی شده حمل و نقل عمومی مسافر و بار در بخشهای تاکسی شهری و تاکسی تلفنی و بیسیم و خودروهای مشمول طرح […]

taxi-rashtبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سایت تاکسیرانی رشت پس از حدود سه هفته تاخیر امروز با انتشار خبری ازافزایش نرخ کرایه های حمل و نقل، خبرداد: “پس از ارائه و پیشنهاد نرخ کارشناسی شده حمل و نقل عمومی مسافر و بار در بخشهای تاکسی شهری و تاکسی تلفنی و بیسیم و خودروهای مشمول طرح بار از سوی سازمان تاکسیرانی رشت که به شورای محترم اسلامی شهر رشت ارائه و پس از طرح در کمیسیونهای مربوطه و بحث و بررسی فراوان، با نظر مساعد اعضای محترم شورا نرخ مورد نظر تصویب وسپس به فرمانداری محترم ارسال و پس از تائید نهایی از تاریخ ۹۳/۰۲/۲۴ بمرور اجرا گذارده شد”

آخرین نرخ کرایه ها  به قرار زیر است:

 

عنوان مسیر

نرخ مصوب

امام به چهارراه قدس

۴۰۰۰

امام به میدان فرهنگ

۵۰۰۰

امام به میدان مصلی

۶۰۰۰

امام  به آب و برق

۷۰۰۰

امام به میدان گیل

۸۰۰۰

امام به داخل ترمینال

۹۰۰۰

امام به بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص ) 

۹۰۰۰

امام به آرامستان

۱۰۰۰۰

امام به پل عراق

۶۰۰۰

امام به سه راه چمران

۸۰۰۰

بانک ملی ( حشمت ) به پل طالشان

۸۰۰۰

بانک ملی ( حشمت ) به مسکن مهر

۹۰۰۰

بانک ملی ( حشمت ) به ایستگاه لاکان 

۱۵۰۰۰

بانک ملی ( حشمت ) به دانشگاه راهبرد شمال

۸۰۰۰

بانک ملی ( حشمت ) به دانشگاه سردار جنگل

۹۰۰۰

بانک ملی ( حشمت ) به دانشگاه احرار

۱۰۰۰۰

بانک ملی ( حشمت ) به لاکانشهر

۱۲۰۰۰

زمزم به داخل شهر صنعتی

۲۰۰۰۰

مصلی به داخل شهر صنعتی

۱۷۰۰۰

مصلی به داخل دانشگاه گیلان

۱۴۰۰۰

دانشگاه علوم پایه به هتل پردیس

۴۰۰۰

چهارراه قدس به سه راه چمران

۶۰۰۰

چهارراه قدس به میدان امام حسین 

۷۰۰۰

چهار راه قدس به میدان گاز

۵۰۰۰

فرهنگ به پل عراق

۴۰۰۰

فرهنگ به سه راه پاستوریزه

۶۰۰۰

پل عراق به کوی چمران

۴۰۰۰

پل عراق به ملکی( جاده سنگر )

۷۰۰۰

پل عراق به سنگر

۱۵۰۰۰

مصلی به میدان جانبازان

۵۰۰۰

مصلی به میدان ولیعصر

۷۰۰۰

مصلی به میدان گاز

۴۰۰۰

مصلی به میدان رازی

۵۰۰۰

مصلی به میدان شهدای گمنام 

۶۰۰۰

مصلی به سه راه شهر صنعتی ( چهارراه کانال )

۱۳۰۰۰

مصلی به سنگر

۱۵۰۰۰

شهدای گمنام  به صابرین

۵۰۰۰

شهدای گمنام  به بلوار نماز 

۷۰۰۰

شهدای گمنام به میدان جانبازان

۸۰۰۰

شهدای گمنام به میدان گاز

۵۰۰۰

شهدای گمنام به میدان ولیعصر

۱۲۰۰۰

سعدی ( بازار روز ) به چهارراه گلسار

۴۰۰۰

سعدی ( بازار روز ) به میدان ولیعصر

۶۰۰۰

سعدی ( بازار روز ) به فرودگاه

۸۰۰۰

سعدی ( بازار روز ) به گلسار( گلایل)

۶۰۰۰

سعدی ( بازار روز ) به کاکتوس 

۷۰۰۰

سعدی ( بازار روز ) به بلوار گیلان 

۸۰۰۰

سعدی ( بازار روز ) به کوی حسینی

۶۰۰۰

سعدی( بازار روز ) به فخب و تخته پل

۶۰۰۰

سعدی( بازار روز ) به پیربازار

۹۰۰۰

پل بوسار به خمسه بازار و فخب و تخته پل

۵۰۰۰

علی آباد( هاشمی ) به صفاری

۴۰۰۰

رشتیان به سیاه اسطلخ

۵۰۰۰

رشتیان به صابرین

۵۰۰۰

رشتیان به بلوار نماز

۷۰۰۰

جهاد ( میدان ) به میدان دفاع مقدس 

۷۰۰۰

دانای علی به طراز کوه

۷۰۰۰

سبزه میدان به میدان شهدای گمنام

۵۰۰۰

سبزه میدان به حافظ آباد

۶۰۰۰

سبزه میدان به عینک – ولکس

۷۰۰۰

سبزه میدان به دخانیات و بیمارستان قائم

۸۰۰۰

سبزه میدان به احمدگوراب

۹۰۰۰

سبزه میدان به آتشگاه و سه راه خاور

۱۰۰۰۰

بیستون به اول پسیخان

۱۰۰۰۰

سبزه میدان به بجارکنار و پسیخان 

۱۲۰۰۰

سبزه میدان به سه راه راسته کنار پسیخان

۱۳۰۰۰

سبزه میدان به پلیس راه شفت

۱۵۰۰۰

سبزه میدان به علی آباد( هاشمی )

۵۰۰۰

سبزه میدان به میدان رازی

۵۰۰۰

سبزه میدان به معلولین ( از طرف بیستون )

۷۰۰۰

سبزه میدان به معلولین ( از طرف لاکانی )

۷۰۰۰

انتظام به آقا سید شریف 

۱۲۰۰۰

انتظام به جیرده

۱۵۰۰۰

سبزه میدان به بلوار حمیدیان

۷۰۰۰

معلم( بیستون ) به سعدی

۴۰۰۰

معلم ( بیستون ) به معلم ۲

۴۰۰۰

معلم( بیستون ) به چهارراه گلسار

۵۰۰۰

شریعتی به صیقلان

۴۰۰۰

شریعتی به زرجوب

۴۰۰۰

شریعتی به سه راه پاستوریزه

۵۰۰۰

شریعتی به میدان جانبازان

۶۰۰۰

شریعتی به ترمینال خط کناره

۶۰۰۰

شریعتی به آج بیشه

۸۰۰۰

شریعتی به خمام

۱۵۰۰۰

زرجوب به میدان پل عراق

۵۰۰۰

زرجوب به میدان فرهنگ

۶۰۰۰

زرجوب به دیانتی( فرهنگ ودین )

۴۰۰۰

زرجوب به آج بیشه

۶۰۰۰

زرجوب به امین الضرب

۴۰۰۰

زرجوب به راهنمایی و رانندگی

۴۰۰۰

زرجوب به ایستگاه انزلی

۵۰۰۰

جانبازان به ایستگاه انزلی

۴۰۰۰

جانبازان به چهارراه گلسار(ازمیدان ولیعصر )

۶۰۰۰

لاکانی به چهارراه قدس

۵۰۰۰

لاکانی به دانشگاه علوم پایه

۵۰۰۰

لاکانی به رودباری

۴۰۰۰

لاکانی به میدان فرهنگ

۶۰۰۰

لاکانی به میدان گاز

۶۰۰۰

گاز به بانک ملی

۶۰۰۰

گاز به دانشگاه آزاد

۴۰۰۰

گاز به داخل شهر صنعتی

۱۷۰۰۰

گاز به لاکان

۱۲۰۰۰

گاز به میدان جانبازان

۷۰۰۰

گاز به میدان ولیعصر

۸۰۰۰

صیقلان به چهارراه قدس 

۴۰۰۰

صیقلان به لاکانی

۶۰۰۰

صیقلان به دیانتی ( مدرسه تقوا ) انتهای استقلال

۴۰۰۰

صیقلان به دانشگاه علوم و میدان گاز

۷۰۰۰

صیقلان به کوچصفهان

۱۵۰۰۰

صیقلان به گلسار( انتهای بلوار گیلان)

۸۰۰۰

صیقلان به گلسار ( گلایل )

۶۰۰۰

صیقلان به گلسار ( کاکتوس ) 

۶۰۰۰

دیلمان ( گلسار ) به میدان ولیعصر( فرزانه )

۵۰۰۰

 

Share