آتش زدن قرآن کریم توسط سلطنت طلبان حامی رضا پهلوی+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا انجمن تروریستی پادشاهی ایران که مسئول عملیات تروریستی در نقاط مختلف ایران می باشد در آستانه مبعث رسول اکرم قرآن مجید را به آتش کشید و بار دیگر کج اندیشی و نافهمی خود را در معرض نمایش گذاشت، اگرچه وابستگان به این تشکیلات خود را منتقد مفاهیم قرآنی می […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا انجمن تروریستی پادشاهی ایران که مسئول عملیات تروریستی در نقاط مختلف ایران می باشد در آستانه مبعث رسول اکرم قرآن مجید را به آتش کشید و بار دیگر کج اندیشی و نافهمی خود را در معرض نمایش گذاشت، اگرچه وابستگان به این تشکیلات خود را منتقد مفاهیم قرآنی می دانند اما کوچک ترین دانشی در این باره ندارند چراکه تاکنون حاضر به دفاع از اظهارات خود نیستند، به عبارت دیگر توانایی بحث علمی با دانشمندان علوم قرآنی را ندارند.

یکی از دیگر از نکاتی که در مورد این اقدام تامل است، لزوم احترام به آراء و نظرات دیگران است. امروزه تحت عنوان پرطمطراق دموکراسی و آزادی حقوق انسانی سوء استفاده های بسیاری مشاهده می شود! دامنه آن نیز بسیار گسترده است و امور سیاسی، نظامی و حتی دینی نیز در بر می گیرد.

100803_176

فعالان به اصطلاح حقوق بشر نیز که به ظاهر برای این مهم فعالیت می کنند در تقابل آشکار به عقاید و اعتقادات بسیاری از هموطنان خود توهین می کنند و خود را مدعی دفاع از حقوق بشر می دانند. آتش زدن قرآن کریم توهینی آشکار به اعتقادات میلیون ها مسلمان در سرتاسر گیتی است. پیش از این کشیش مسیحی «وین سپ» [Wayne Sapp] نیز با هدف جنجال آفرینی و مطرح شدن نام خود اقدام به آتش زدن قرآن کرده بود./ما هیستیم

Share