۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ۲۷ اردیبهشت ماه در روز شمار تقویم سال روزی برای ارج گذاری به نقش ارتباطات و روابط عمومی نامگذاری شده است. این روز از آن جهت حائز اهمیت است که روابط عمومی ها به عنوان عنصری اثربخش در فرایند ارتباطات،نقش تعیین کننده ای در جهت دهی به افکار عمومی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ۲۷ اردیبهشت ماه در روز شمار تقویم سال روزی برای ارج گذاری به نقش ارتباطات و روابط عمومی نامگذاری شده است. این روز از آن جهت حائز اهمیت است که روابط عمومی ها به عنوان عنصری اثربخش در فرایند ارتباطات،نقش تعیین کننده ای در جهت دهی به افکار عمومی داشته و به عنوان رسانه ای کارآمد در تحولات اجتماعی بازیگری فعال به شمار می آیند که از منظر رویکردی می توانند موجب نشاط اجتماعی و تقویت فرایند توسعه جامعه شوند.
ranjkesh1-روز ارتباطات و روابط عمومی فرصتی است برای بازنگری مجدد به اهمیت حیاتی این بخش از نظام سازمانی که به عنوان مشاوران ارشد ضمن توانایی در افزایش ارتقای سطح مدیریت و رضایتمندی درون سازمانی بازتاب دهنده رضایتمندی های عمومی و تکریم ارباب رجوع و درنهایت رشد کیفی خدمات شوند.
براین اساس ضرورت روابط متقابل در راستای بازشناسی توانمندی و ظرفیت های موجود در عناصر تقویت بخشی جامعه، می تواند بسترساز فرهنگ اجتماعی مناسب و مدیریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جهت رسیدن به جامعه ای پویاتر با تأسی از آموزه های اسلامی و تقویت فرهنگ ایرانی- اسلامی گردد.
اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان این روز را به همه دست اندرکاران حوزه روابط عمومی های گیلان در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است،تبریک گفته و امید است تا در کنار یکدیگر ضمن انجام وظایف سازمانی در تحول آفرینی های فرهنگی و اجتماعی که موجب نشاط جامعه خواهد شد،همراه هم باشیم.

Share