گزارش تصویری نخستین جشنواره ملی گل گاو زبان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نخستین جشنواره ملی گل گاو زبان روز جمعه در روستای جنت رودبار رامسر برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نخستین جشنواره ملی گل گاو زبان روز جمعه در روستای جنت رودبار رامسر برگزار شد.
2695562-3865877 2695562-3865886 2695562-3865887 2695562-3865860 2695562-3865863 2695562-3865864 2695562-3865865 2695562-3865866 2695562-3865869 2695562-3865870 IMG19211236 IMG19211000

Share