گزارش تصویری مراسم حماسه سازان ولایت مدار در رشت ۲

 

92 91 90 89 86 87 88 83 84 80 82 77 78 79 74 75 71 72 73 69 70 66 67 62 63 64 59 60 61 56 57 58 53 54 50 52 47 48 49 42 43 45 46

 

DSC_0373 DSC_0374 DSC_0415 DSC_0425 DSC_0426 DSC_0522 DSC_0670 DSC_0696 DSC_0707

Share