گزارش تصویری از ورزش پارکور در گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پارکور یک راه نوین برای تعامل با محیط اطراف فقط با استفاده از توانایی ها انسان است . در این میان افراد بسیاری را مجذوب خود ساخته و جوانان بسیاری در شهر های مختلف استان گیلان در این رشته فعالیت میکنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پارکور یک راه نوین برای تعامل با محیط اطراف فقط با استفاده از توانایی ها انسان است . در این میان افراد بسیاری را مجذوب خود ساخته و جوانان بسیاری در شهر های مختلف استان گیلان در این رشته فعالیت میکنند.
img-parkor img-parkor (1) img-parkor (2) img-parkor (3) img-parkor (4) img-parkor (5) img-parkor (6) img-parkor (7) img-parkor (8) img-parkor (9) img-parkor (10) img-parkor (11) img-parkor (12) img-parkor (13) img-parkor (14) img-parkor (15) img-parkor (16) img-parkor (17) img-parkor (18) img-parkor (19) img-parkor (20) img-parkor (21) img-parkor (22) img-parkor (23) img-parkor (24) img-parkor (25) img-parkor (26) img-parkor (27) img-parkor (28) img-parkor (29)

Share