کمر حکوت اسلامی را آقازاده ها شکستند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکی از پرسش‌های مطرح در این زمینه، نه وجود ویژه‌خواران که اساسا امکان پرورش و رشد طولانی مدت ویژه‌خواری بدون موانع قانونی در سیستم اقتصادی کشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا آنچه در سال‌های گذشته در مبارزه با مفاسد اقتصادی از آن غفلت ‌شده و به مراتب ویرانگر‌تر از سوء‌استفاده‌های شخصی است، فسادهای ساختاری و نهادینه ‌در ساختارهای اقتصادی کشور است‌ که می‌تواند مانع رشد بخش‌های مولد و سالم اقتصاد شود. بی‌گمان ویژه‌خواری‌های ساختاری، تأثیرات بسیار گسترده‌تری بر اقتصاد کشور و معضلات اجتماعی موجود دارند.

فساد-اقتصاداین یکی از انواع مفاسد اقتصادی است که به تازگی به آن توجه بسیاری شده و در بیشتر محافل اقتصادی و سیاسی از آن به وفور یاد می‌شود. باید گفت، این مفسده چنان ضربات مهلکی به بدنه اقتصاد کشور وارد آورده که دولت و مجلس را بر آن داشته تا در برابر آن بسیج شده و به ریشه‌کنی آن ممارست ‌ورزند.

هم‌اکنون یکی از پرسش‌های مطرح در این زمینه، نه وجود ویژه‌خواران که اساسا امکان پرورش و رشد طولانی مدت ویژه‌خواری بدون موانع قانونی در سیستم اقتصادی کشور است.

آنچه در سال‌های گذشته در مبارزه با مفاسد اقتصادی از آن غفلت ‌شده و به مراتب ویرانگر‌تر از سوء‌استفاده‌های شخصی است، فسادهای ساختاری و نهادینه ‌در ساختارهای اقتصادی کشور است‌ که می‌تواند مانع رشد بخش‌های مولد و سالم اقتصاد شود. بی‌گمان ویژه‌خواری‌های ساختاری، تأثیرات بسیار گسترده‌تری بر اقتصاد کشور و معضلات اجتماعی موجود دارند.

این یکی از انواع مفاسد اقتصادی است که به تازگی به آن توجه بسیاری شده و در بیشتر محافل اقتصادی و سیاسی از آن به وفور یاد می‌شود. باید گفت، این مفسده چنان ضربات مهلکی به بدنه اقتصاد کشور وارد آورده که دولت و مجلس را بر آن داشته تا در برابر آن بسیج شده و به ریشه‌کنی آن ممارست ‌ورزند.

هم‌اکنون یکی از پرسش‌های مطرح در این زمینه، نه وجود ویژه‌خواران که اساسا امکان پرورش و رشد طولانی مدت ویژه‌خواری بدون موانع قانونی در سیستم اقتصادی کشور است.

ابراهیم آقامحمدی در گفت و گو با تابناک در این خصوص می گوید: بعد از پایان جنگ آن رویکرد جهادی و خدا محوری در برخی از مسئولین تاثیر گذار نظام کم و آرام آرام به فراموشی سپرده شد و به دنبال رفاه طلبی و ساز و کارهای غیر قانونی افتادند و با توجیهات کار خود را پیش بردند و فساد در کشور گسترده شد.

 وی افزود: خیلی از فرزندان مسئولین و خود مسئولین که فراغت پیدا کرده بودند به سمت فعالیت های اقتصادی سنگین رفتند و با توجه به جایگاه هایی که داشتند گرفتن امکانات و تسهیلات برای اینها خیلی راحت بود. هر کس به بهانه سازندگی می توانست ورود کند و بخشی از بیت المال را به تصاحب خود درآورد با این توجیه که دارد فعالیت اقتصادی می کند و اینکه بخش خصوصی باید فعال شود بار خود را بستند. آرام آرام رقابت زر اندوزی و ثروت اندوزی در میان خانواده های مرتبطین با نظام و برخی از مسئولین باب شد.

این نماینده گفت: در این بین افراد زرنگ و دلالی بودند که به قضایا ورود کردند و پل ارتباطی زدند با افرادی که دستشان در مسائل اقتصادی بود و امکانات در اختیارشان بود. امضا و سفارش آنها می توانست کارساز باشدو ورود کردند در بدنه نظام به عنوان بخش خصوصی . پول های هنگفتی را در قالب تسهیلات بانکی تصاحب کردند و سپس برای سازو کار استفاده از این پول ها به راه هایی رفتند که نه خیری برای مملکت داشت و نه مشکلی از مملکت حل کرد. اینها به لانه های فساد تبدیل شد و معضل و مشکلی شد بر گرده مردم و تسهیلات بانک ها به تصاحب اینها درآمد و اینها با ارتباطاتی که داشتند چندان گرفتار قانون نشدند.

آقامحمدی گفت: خیلی از اینها هنوز شناسایی نشده اند و برخوردی با آنها نشده است. متاسفانه فساد تحت عنوان فعالیت بخش خصوصی نهادینه شده است و به راحتی نمی توان با آن مبارزه کرد و متاسفانه تاکنون برخورد سازنده و موثر با افراد مرتبط با این موضوعات نشده چرا که اینها در دولت ها نییز پایگاه و شریک اقتصادی دارند و پشتوانه سیاسی دارند و متاسفانه جریان فساد اقتصادی همچنان به راه خود ادامه می دهد . مگر اینکه دولتی برود و بتوان با عوامل مرتبط با آن دولت برخودر کرد. مفسدان اقتصادی سعی می کنند در سایه دولت فعالیت های خود را انجام دهند و برخورد با اینها هم مشکل می شود و فساد اقتصادی در پناه قدرت به راه خود ادامه می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که نوع برخورد با متهمان موردی بوده. تنها با افراد برخورد می شود و با زیردست ها و بالادست های آنها خبری نیست، گفت: فساد اقتصادی در بسیاری از موارد همگام با قدرت سیاسی می شود. امروز بحث مفاسد اقتصادی قبحش تا حدودی ریخته شده است. فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب در مورد برخورد با مفاسد اقتصادی اساسی پیگیری نمی شود. همانهایی که باید این فرمان را عملی می کردند کوتاهی و سهل انگاری کردند.

زمانی که بالاترین مقام کشور و فرمانش بصورت جدی عملی نمی شود و رهبر انقلاب زبان به گلایه می گشاید و زمانی که مفسدین اقتصادی می بینند تساهل و تسامح می شود از چنگال قانون فرار کرد و ساختارمند با فساد برخورد نمی شود اینها نیز جسارت پیدا می کنند و برای کارهایشان توجیه می آورند.

اگر جدی برخورد می کردیم و حد را مشخص می کردیم و عملیاتی با اینها برخوردیم فساد اقتصادی اینگونه گسترش نمی یافت و ریشه آن می خشکید.

این نماینده د پایان گفت: بحث بیمه ایران و ۱۲۳ هزار میلیارد بانک صادرات ، کرسنت و امثال آن بنا نبوده است، اصلا چنین موضوعی در جمهوری اسلامی باب شود و تصورش هم برای مردم سخت است. پرونده های مفاسد اقتصادی جز موارد معدودی در میانه راه با سکته مواجه می شود و برخورد جدی با اینها نمی شود. کمر حکوت اسلامی را آقازاده ها شکستند. تاریخ چهره اینها را نمایان کرده است. هنوز هم شاهد هستیم که همان رفتارها در برخی خانواده هایی که در بدنه نظام حضور دارند تکرار می شود و برخورد با اینها کار آسانی نیست. چهره ای که در آینده تاریخ از اینها خواهد شکافت با چهر های که امروز از خود به نمایش گذاشته اند متفاوت خواهد بود/تابناک

Share