پیشرفت هر جامعه در گرو ارتباط درون و برون مرزی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار رشت در دومین روز سفر خود به شهر فوجو چین در همایش راه ابریشم دریایی به عنوان تنها شهردار شرکت کننده از ایران، طی سخنانی با اشاره به نقش ارتباطات درحیات وبقای جوامع ، رشد و پیشرفت هر جامعه را در گرو ارتباط درون و برون مرزی دانست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار رشت در دومین روز سفر خود به شهر فوجو چین در همایش راه ابریشم دریایی به عنوان تنها شهردار شرکت کننده از ایران، طی سخنانی با اشاره به نقش ارتباطات درحیات وبقای جوامع ، رشد و پیشرفت هر جامعه را در گرو ارتباط درون و برون مرزی دانست و گفت: در تمدن باستانی جهان ، جاده ابریشم با قدمتی دو هزارساله، پل ارتباط این سرزمین و کشورهای مختلف در اروپا، آسیا و آفریقا بوده و با نقش آفرینی در تبادل فرهنگی و تجاری جهان در روند پیشرفت تمدن نیز سهم به سزایی داشته است.

khraوی همچنین با بیان نقش ایران در مسیر جاده ابریشم ، موقعیت شهر رشت را به عنوان مرکز اصلی تولید نوغان و ابریشم خاطر نشان ساخت و یاد آور شد: شهر رشت در اعصار تاریخی مختلف تولید کننده هشتاد درصد ابریشم ایران بوده است.

محمد ابراهیم خلیلی در ادامه با تشریح شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و ظرفیت های طبیعی و نیروی انسانی شهر رشت بار دیگر بر ضرورت تعامل و ارتباطات برون مرزی تاکید کرد و اظهار داشت: مناسبات حال حاضر جهان در عرصه ارتباطات نه تنها جوامع را از احیای تاریخ بی نیاز نمی سازد بلکه تعامل اقوام و ملل مختلف نشانگر نیاز به اغنای فرهنگی در دهکده جهانی و ارائه رویکرد نوین در روابط و مناسبات سیاسی است.

شهردار رشت ضمن مهم شمردن نقش شهرداری ها در ایجاد مولفه های زندگی شهری ، گفت : این نهادها در تعامل و ارتباط با سایر همتایان خود می توانند با استفاده از تجربیات و توان متخصصین با رویکرد تاریخی از طریق احیا و گسترش منابع بالقوه اقتصادی و سرمایه گذاری توسعه شهری را سرعت بخشیده و توزیع عادلانه خدمات عمومی را تقویت نمایند.

گفتنی است در خاتمه این مراسم تفاهم نامه همکاری بین شهر رشت و شهر فوجو در زمینه های آموزشی، صنعتی، فرهنگی ،گردشگری و … به امضای طرفین رسید .

Share