پرداخت پاداش و عیدی به پرسنل شهرداری طبق قانون بوده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کریم سرپرست معاون اداری و مالی شهرداری رشت در خصوص مطالب درج شده در خبرگزاری تسنیم به نقل از جناب آقای مظفر نیکومنش نودهی ریاست کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت ، توضیحاتی ارائه نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کریم سرپرست معاون اداری و مالی شهرداری رشت در خصوص مطالب درج شده در خبرگزاری تسنیم به نقل از جناب آقای مظفر نیکومنش نودهی ریاست کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت ، توضیحاتی ارائه نمود.

shahrdari-javanieوی گفت: به استناد ماده ۲۶ آیین نامه استخدامی شهرداری های کشور مصوب ۱۲/۸/۱۳۵۸ و تبصره ذیل آن وماده ۳۷ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۱ پرداخت پاداش و عیدی سالانه به پرسنل شهرداری همانند سالیان گذشته و طبق قانون به جهت تقدیر از زحمات یکساله کارکنان صورت گرفته و در سال گذشته نیز وفق بودجه مصوب سال ۹۲ در دو کد ۱۰۲۱۱ خدمات اداری و ۱۰۲۱۱خدمات شهری انجام پذیرفته است و اساساً پاداش ویژه ای به مدیران شهرداری مستثنای پاداش پرداخت به کلیه کارکنان اعمال نگردیده و پرداخت تحت عنوان پاداش به مدیران صحیح نمی باشد.

وی تصریح نمود این شهرداری آمادگی دارد در راستای شفاف سازی اسناد مالی مربوط به پاداش های پرداختی را در اختیار سازمان ها و نهادهای نظارتی قرار دهد. وی تاکید کرد انتظار بر این است پیش از طرح مباحث این چنینی بررسی های لازم در خصوص صحت و سقم موضوع انجام پذیرد تا زحمات مدیران خدوم شهرداری مخدوش نگردد.

به گزارش دیارمیرزا نیکومنش نودهی در مصاحبه با تسنیم گفته بود:دریافت پاداش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی شایسته مدیریت شهری نیست،شهردار رشت در این زمینه با اطلاع رسانی به موقع شفاف سازی کند.

Share