وقتی خبرگزاری معروف جوابیه را تحت عنوان گفتگو منتشرمی کند!

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طبق ماده ۲۳ خبرگزاری…. موظف به انتشار جوابیه شهرداری رشت بوده است اما اگر نگاهی به بخش گیلان این خبرگزاری بیندازیم متوجه مورد جالبی خواهیم شد.خبرگزاری …. متن کامل نامه ارسالی کریم سرپرست را منتشر کرده است اما نه تحت عنوان ” جوابیه ” بلکه تحت عنوان ” گفتگو” !

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مظفر نیکومنش نودهی رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت در گفتگو بادفتر یکی از خبرگزاری های کشوری در گیلان  ضمن تاکید بر شایسته نبودن چنین پاداشی در مدیریت شهری خواستار شفافیت شهردار درخصوص پاداش ۱۲۰ میلیون تومانی به پرسنل شهرداری شده بود.
با انتشار خبر مزبور «کریم سرپرست» معاون اداری و مالی شهرداری رشت جوابیه ای به دفتر استانی خبرگزاری مذکور و سایر پایگاههای اطلاع رسانی استان ارسال کرد و نسخه ای از جوابیه نیز بر روی پرتال شهرداری رشت قرار گرفت.

معاون شهردار رشت طبق اصل ۲۳ قانون مطبوعات خواستار درج جوابیه در رسانه ی فوق الذکر شده بود .
شایان ذکر است  در ماده ۲۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ امده است:
هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده‌است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
همچنین در تبصره سه ماده مزبور چنین امده است:
در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می‌تواند به دادستان عمومی شکایات کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هر گاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می‌کند.

طبق ماده ۲۳ خبرگزاری…. موظف به انتشار جوابیه شهرداری رشت بوده است اما اگر نگاهی به بخش گیلان این خبرگزاری بیندازیم متوجه مورد جالبی خواهیم شد.خبرگزاری …. متن کامل نامه ارسالی کریم سرپرست را  منتشر کرده است اما نه  تحت عنوان «جوابیه» بلکه تحت عنوان «گفتگو» !
جوابیه و گفتگو ماهیتا دارای تفاوت های بسیاری هستند،حال سوالی که مطرح می شود اینست که چگونه یک خبرگزاری از انتشار یک جوابیه استنکاف می ورزد و آن را تحت عنوان یک گفتگوی خیالی منتشر می کند؟! البته خبرگزاری مزبور چند روز پیش با یک عضو شورای شهر رشت نیز گفتگو می کند و در انجا اظهاراتی علیه استاندار گیلان مطرح می شود و موضوع جالب اینست که آن عضو شورا در مصاحبه با یک پایگاه خبری شدیدا اظهارات منتسب به خودش را تکذیب می کند!

sss aa

Share