منطقه زرجوب در اولویت نخست ساماندهی دستفروشان است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهدوی با بیان اینکه کارشناسان سه منطقه را برای ساماندهی دستفروشان شهر رشت تایید کردند، تصریح کرد: منطقه زرجوب در اولویت نخست ساماندهی دستفروشان است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  فرماندار رشت از ساماندهی دستفروشان شهر رشت در منطقه زرجوب این شهر خبر داد.
سید عیسی مهدوی  با اشاره به وجود دستفروشان در مناطق مختلف این شهر اظهار کرد: ساماندهی دستفروشان به عهده شهرداری است.

dastوی به همکاری فرماندار با شهرداری برای ساماندهی دستفروشان در شهر رشت اشاره کرد و افزود: شهرداری ۹ منطقه را برای ساماندهی دستفروشان در رشت معرفی کرده است.

مهدوی با بیان اینکه کارشناسان سه منطقه را برای ساماندهی دستفروشان شهر رشت تایید کردند، تصریح کرد: منطقه زرجوب در اولویت نخست ساماندهی دستفروشان است.

فرماندار رشت دستفروشان خیابان‌های مطهری، امام خمینی (ره) و شیک را در اولویت ساماندهی خواند و بیان کرد: تعداد دستفروشان در خیابان‌های مذکور ۱۰۹ نفر است و شهرداری باید تمهیدات لازم برای ساماندهی دستفروشان در منطقه زرجوب را بیندیشد./فارس

Share