معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،با توجه به استعفای دکتر ایرج شاکری نیا از سمت معاونت فرهنگی و اجتماعی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان،دکتر فاطمه کریمی عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به سمت معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب و از خدمات و تلاش های آقای دکتر شاکری […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،با توجه به استعفای دکتر ایرج شاکری نیا از سمت معاونت فرهنگی و اجتماعی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان،دکتر فاطمه کریمی عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به سمت معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب و از خدمات و تلاش های آقای دکتر شاکری نیا در طی تصدی این معاونت تشکر و قدردانی شد.download

دکتر فاطمه کریمی استادیار گروه علوم تربیتی،مسئولیت ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مدیریت گروه علوم تربیتی دانشگاه گیلان را در کارنامه اجرایی خود دارد.

 

Share