مسئول حفاظت و اطلاعات بازرسی کل گیلان معرفی شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هادی اقدامی به عنوان مسئول جدید حفاظت و اطلاعات بازرسی استان گیلان منصوب و معرفی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  مراسم تودیع و معارفه مسئول حفاظت و اطلاعات بازرسی کل گیلان برگزار شد.IMG_2471

 در راستای انجام وظایف و رسالت قانونی این نهاد نظارتی و براساس تصمیمات اتخاذ شده مسئول حفاظت و اطلاعات بازرسی کل گیلان با حکم رئیس حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور معرفی شده و شروع به کار نمود

در این برنامه که با حضور معاون مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان برگزار شد از زحمات آقای عباس شهند مسئول سابق حفاظت و اطلاعات قدردانی و هادی اقدامی به عنوان مسئول جدید حفاظت و اطلاعات بازرسی استان منصوب شد.

Share