مجری تلویزیون هم دلواپس شد+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجری برنامه ثریا که بارها به انتقاد از توافق هسته ای پرداخته در میان حاضران همایش دلواپسان، حضور پیدا کرده است. مجری برنامه ثریا در صف اول دلواپسان حضور دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجری برنامه ثریا که بارها به انتقاد از توافق هسته ای پرداخته در میان حاضران همایش دلواپسان، حضور پیدا کرده است. مجری برنامه ثریا در صف اول دلواپسان حضور دارد.
16105_421 16106_870

Share