عکس یادگاری دو بازیگر زن تلویزیون با یک الاغ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پریناز ایزدیار نوشت : امروز صبح هنگام ضبط گزارشى با موضوع حفظ محیط زیست براى برنامه ى صبح بخیر ایران ، با این کوچولوى بار کش و مظلوم برخورد کردیم ، یک عکس یادگارى هم گرفتیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پریناز ایزدیار نوشت : امروز صبح هنگام ضبط گزارشى با موضوع حفظ محیط زیست براى برنامه ى صبح بخیر ایران ، با این کوچولوى بار کش و مظلوم برخورد کردیم ، یک عکس یادگارى هم گرفتیم.
0609330690

Share