عکسی دیده‌ نشده از اولین حاکم شرع دادگاه انقلاب

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تصویری نادیده از صادق خلخالی نخستین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی. این عکس در کنگرۀ سراسری ائمه جمعه و جماعات در میانۀ دهۀ ۶۰ به ثبت رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تصویری نادیده از صادق خلخالی نخستین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی. این عکس در کنگرۀ سراسری ائمه جمعه و جماعات در میانۀ دهۀ ۶۰ به ثبت رسیده است.
khalkhali

Share