طرح تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی،خصوصی و موسسات اعتباری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری با ۱۵ محور به هیات رییسه مجلس تقدیم شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری با ۱۵ محور به هیات رییسه مجلس تقدیم شد.

tahghighایرج ندیمی که به عنوان طراح طرح تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از تقدیم این طرح به هیات رییسه مجلس خبر داد و ۱۵ محور این طرح را تشریح کرد که به شرح ذیل می باشد:

۱- پیگیری کفایت سرمایه و نتایج آن

۲- میزان دقیق معوقات، مشکوک الوصول،‌ سر رسید شده طی پنج سال اخیر به تفکیک هر بانک

۳- نسبت توزیع منابع در بخش های مختلف اقتصادی اعم از تولید،‌خدمات، ساختمان و … به تفکیک بانک و سنوات پنج ساله

۴- میزان جمع آوری سپرده ها در طول ۵ ساله

۵- میزان تاخیر و جرایم و اصل و فرع و مستندات قانونی پیوست آن به اصل و گرفتن سود از اصل و فرع جرایم توامان و نیز تقدم اخذ سودبر اصل دربانکها و عدم تسویه وام در زمان جلوتر و یا گرفتن سود سالهایی که فرا نرسیده است.

۶- اصل سود سپرده ها در طول پنج سال به تفکیک

۷- میزان تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت به تفکیک در پنج سال آخر

۸- علت عدم پرداخت تسهیلات وام ازدواج

۹- علت هزینه های غیرضرور برای ساخت و دکوراسیون و … بانکها( از چه محلی)

۱۰- علت توسعه شرکتهای سرمایه گذاری ناشی از مصادره شرکتها

۱۱- کیفیت عمل بانکها در جلوگیری از ورشکستگی کارآفرینان

۱۲- اقدامات در کاهش مفاسد اقتصادی

۱۳- علت تطویل کارشناسی توجیه فنی و اقتصادی بانکها و کیفیت به کار گیری کارشناسان متناسب با ایده ها و طرح های جدید ( و دانش متناسب باآن)

۱۴- علت عدماجرای مصوبات شورای پول و اعتبار

۱۵- علت قبض و بسط شعب در استانها و شهرستانها و مناطق شهری./خانه ملت
ایرج ندیمی، محمد مهدی رهبری املشی،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،حسن تامینی،جابرکوچکی نژاد،مهردادلاهوتی،ناصرعاشوری،حمیدرضاخصوصی،حسن خسته بند،محمود شکری،صفرنعیمی رز،عطالله حکیمی،

 

Share