شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان مورد بازرسی قرار می گیرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روابط عمومی بازرسی کل گیلان اعلام کرد : در راستای انجام بازرسی های برنامه ای سال ۱۳۹۳ و به منظور تقویت نظارت و بازرسی ، هیأتی متشکّل از کارشناسان و بازرسان بازرسی کل گیلان ضمن استقرار در شرکت سهامی توزیع نیروی برق استان گیلان بر نحوه عملکرد آن شرکت نظارت و بازرسی به عمل خواهند آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روابط عمومی بازرسی کل گیلان اعلام کرد : در راستای انجام بازرسی های برنامه ای سال ۱۳۹۳ و به منظور تقویت نظارت و بازرسی ، هیأتی متشکّل از کارشناسان و بازرسان بازرسی کل گیلان ضمن استقرار در شرکت سهامی توزیع نیروی برق استان گیلان بر نحوه عملکرد آن شرکت نظارت و بازرسی به عمل خواهند آورد.

bazrasi-e138912برق محورهای بازرسی یاد شده حول موضوعاتی از قبیل بررسی نحوه انتخاب و پرداخت صورت گرفته به پیمانکاران و انعقاد قراردادها ، بررسی نحوه انجام تعهدات پیمانکاران و نظارت بر اجرای پروژه ها و … متمرکز خواهد شد.

شهروندان محترم گیلانی و کلیه کارکنان دستگاه های اجرائی می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلّف و یا سوءجریان احتمالی در شرکت یاد شده مراتب را از طریق مراجعه حضوری تا تاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ به دفتر این هیأت واقع در رشت – بلوار امام خمینی (ره) – شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان و یا با استفاده از سامانه ملّی رسیدگی به شکایات و اعلامات به آدرس اینترنتی Shekayat.bazrasi.ir منعکس نمایند.

Share