سرپرست خبرگزاری تسنیم گیلان،مشاورعالی رسانه شورای شهررشت شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هادی طوماری سرپرست خبرگزاری تسنیم در استان گیلان در قالب قرارداد پیمانکاری مسئولیت مشاور عالی رسانه شورای اسلامی کلانشهر رشت را بر عهده گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هادی طوماری سرپرست خبرگزاری تسنیم در استان گیلان  در قالب قرارداد پیمانکاریtumari مسئولیت مشاور عالی رسانه شورای اسلامی کلانشهر رشت را بر عهده گرفت.

هادی طوماری از فعالین رسانه استان است  که چندی پیش همکاری خود را با خبرگزاری فارس قطع و سرپرستی خبرگزاری تسنیم در استان گیلان را برعهده  گرفت.

رضا جمشیدی چناری رئیس شورای اسلامی کلانشهر رشت, سنتی بودن روابط عمومی شورا و حرفه ای نبودن آن را دلیل جذب مشاور عالی رسانه ای اعلام کرده است.

Share