رییس ستاد دکتر قالیباف در گیلان مشاور عالی شورای شهر رشت شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،پس از انتشار خبرانتصاب سرپرست خبرگزاری تسنیم به عنوان مشاور عالی شورای اسلامی شهر، شنیده ها حاکی از این است شورای اسلامی شهر رشت اقدام به معرفی یکی دیگر از مشاورین عالی شورای اسلامی نموده است .

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،پس از انتشار خبرانتصاب سرپرست خبرگزاری تسنیم  به عنوان مشاور عالی شورای اسلاIMAGE635356630066465931می شهر، شنیده ها حاکی از این است شورای اسلامی شهر رشت اقدام به معرفی یکی دیگر از مشاورین عالی شورای اسلامی نموده است .

حکم مشاور عالی شورا به سردار محمد حسین امیرگل از فرماندهان سابق سپاه و بسیج استان گیلان،مشاور پدافند غیر عامل استانداری گیلان در زمان عبدالهی اعطا می شود.

شایان ذکر است اعطاء حکم مشاور عالی نامبرده روز یکشنبه در صحن شورا تقدیم وی خواهد شد /رشت پرس

Share