رئیس شورای شهر تهران در حمام عمومی+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا احمد مسجد جامعی در ادامه تهران گردی خود از نقاط مختلف بازدید کرد.   

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا احمد مسجد جامعی در ادامه تهران گردی خود از نقاط مختلف بازدید کرد.
139302261753574822775154 139302261753578722775154   hamid forootan-9-118hamid forootan-18-62139302261850507112775594139302261850512102775594 hamid forootan-10-114

Share