دو تذکر امیر حسین علوی به رییس شورای شهر رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، امیر حسین علوی در چهل و ششمین نشست شورا با اشاره به قرارداد دانشگاه علم و فرهنگ برای مطالعه تبلیغات محیطی تاکید کرد: سازمان زیبا سازی قابلیت سرو سامان دادن به تبلیغات را دارد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مطالعات دانشگاه علم و فرهنگ تخصصی نبود بلکه […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، امیر حسین علوی در چهل و ششمین نشست شورا با اشاره به قرارداد دانشگاه علم و فرهنگ برای مطالعه تبلیغات محیطی تاکید کرد: سازمان زیبا سازی قابلیت سرو سامان دادن به تبلیغات را دارد.

IMG_5967-300x180رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مطالعات دانشگاه علم و فرهنگ تخصصی نبود بلکه طرح های آماده ای که برای شهرهای دیگر انجام شده بود با تغییرات بسیار کمی به شهرداری ارایه گردیده بود. وی افزود: شما می توانید به راحتی در اینترنت این مطالب را جستجو کنید. وی ادامه داد: شهردار قبلی طبق قرارداد دو هزار متر از هفت هزار متر مربع مکان مورد تایید را با اجاره ماهی یازده هزار تومان به آنها واگذار کرده بود که جلوی آن گرفته شد. این قرارداد به نوبه خود فاجعه ای بود.

علوی تاکید کرد: من با پرداخت دویست میلیون برای چنین مطالعات سطحی مخالف هستم و اعتقاد دارم سازمان زیبا سازی با کمی فرصت از طرف اعضای شورا قادر به انجام این کار می باشد.

علوی درباره طرح های تبلیغاتی گفت: تاکنون چندین طرح برای تبلیغات محیطی ارایه شده و برای آوردن طرح و ارایه آن برای بررسی نیازی به اجازه نیست.

وی درباره لوایح گفت: بهتر است این لوایح به همراه میزان اعتبار، میزان هزینه انجام شده در گذشته و درصد تحقق درآمدی بودجه به شورا ارسال گردد.

وی در این جلسه دو تذکر به ریاست شورا به دلیل دخالت در امور بودجه و قطع کردن سخنانش داد.

گیل اورنگ/

Share