خیران با وقف ایستگاهای آتش‌نشانی ما را یاری کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی رشت گفت: وقف ایستگاه آتش‌نشانی اقدامی عام‌المنفعه است و خیران در این زمینه سازمان آتش‌نشانی را یاری دهند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،علی مقصودی مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی رشت با اشاره به نقش مشارکت مردم در امر خدمات‌رسانی بهتر سازمان آتش‌نشانی رشت اظهار کرد: از افراد خیر و نیکوکار می‌خواهیم با وقف ایستگاه آتش‌نشانی ما را یاری دهند.

SAMSUNG CSCوی با بیان اینکه دو قطعه زمین برای احداث ایستگاه آتش‌نشانی رشت آماده داریم، افزود: بضاعت مالی ایستگاه آتش‌نشانی برای ما وجود ندارد و افراد خیر می‌توانند مانند انجام کار خیر در ساخت مدرسه، در احداث ایستگاه آتش‌نشانی کمک کنند.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی رشت با بیان اینکه ساخت ایستگاه آتش‌نشانی اقدامی عام‌المنفعه است، تصریح کرد: آتش‌نشانی دولتی نیست و غیرانتفاعی است و نیاز به همکاری مردم دارد.

وی با اشاره به اینکه مردم بیشترین اعتماد را به مردم دارند، خاطرنشان کرد: هر جا که اتفاق و حادثه‌ای رخ می‌دهد زنگ شماره ۱۲۵ آتش‌نشانی به صدا درمی‌آید و نیروهای پرتلاش برای کمک به مردم می‌شتابند.

مقصودی مشارکت مردم در ارائه خدمات به سازمان آتش‌نشانی را در تسهیل کار هنگام وقوع حادثه را موثر دانست.

وی با تصریح بر اینکه باید ۱۵ ایستگاه آتش‌نشانی در رشت احداث شود، یادآور شد: اکنون ۹ ایستگاه آتش‌نشانی در رشت وجود دارد و امسال یک ایستگاه در سایت مسکن مهر رشت در برنامه ساخت است.

این مسئول هزینه ساخت هر ایستگاه آتش‌نشانی را ۳.۵ تا ۷ میلیارد تومان عنوان کرد و خواستار کمک خیران در این زمینه شد.

فارس/

Share