خودکشی در یکی از نانوایی های شهر سنگر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا صبح روز (یکشنبه) در یکی از نانوایی های شهر سنگر فردی خود را به دار آویخت. این فرد نانوا در داخل نانوایی خود با طنابی که به بالای سقف وصل کرده بود خود را آویزان کرد. وی صبح گاه دیروز پس از پخت نان در غیاب همکار خود تصمیم […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا صبح روز (یکشنبه) در یکی از نانوایی های شهر سنگر فردی خود را به دار آویخت.

darاین فرد نانوا در داخل نانوایی خود با طنابی که به بالای سقف وصل کرده بود خود را آویزان کرد.
وی صبح گاه دیروز پس از پخت نان در غیاب همکار خود تصمیم به خود کشی گرفت ،فرد مذکورمسن بوده و دارای چند فرزند می باشد.
ساعت ۱۰ صبح این اتفاق به پلیس گزارش شد وپس ازحضور پلیس آگاهی،قاضی جنایی و پزشکی قانونی سر صحنه حاضر شدند و به بررسی این حادثه پرداختند
هنوز ازجزئیات حادثه چیزی مشخص نشده است.
لازم به ذکر است نزدیکان این فرد مشکلات شخصی را یکی از عوامل خودکشی بیان کردند./سنگرما

Share