برگزاری مراسم تودیع و معارفه دو معاونت دادگستری کل استان گیلان

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،صبح امروز مراسم تودیع و معرفه معارفه معاونت قضایی وامور شورای حل اختلاف و معاونت فرهنگی قوه قضاییه با حضور معاون فرهنگی ریاست قوه قضاییه حجته الاسلام ولمسلمین صادقی برگزار شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،صبح امروز مراسم تودیع و معارفه معاونت قضایی و اdad-gil-مور شورای حل اختلاف استان گیلان و  معاونت فرهنگی دادگستری استان گیلان  با حضور حجت الاسلام والمسلمین صادقی معاون فرهنگی  قوه قضاییه برگزار شد.

به گزارش  خبر نگار دیارمیرزا در این مراسم حجت الاسلام میرمحمدی ریاست پیشین دادگستری شاهرود به عنوان معاون قضایی و امور شورای حل اختلاف  دادگستری کل استان گیلان معارفه شد.

همچنین در ادامه این مراسم که در سالن همایش دادگستری کل استان گیلان برگزار شد حجت الاسلام رضازاده رییس شعبه ۲ دادگاه تجدید نظراستان  گیلان با حفظ سمت  به عنوان معاونت فرهنگی اداره کل دادگستری استان گیلان معارفه شد.

لازم به ذکر است در پایان مراسم از زحمات حجته الاسلام حسین پور سرپرست قبلی معاونت فرهنگی دادگستری  و حجته الاسلام فلاح پناه معاون قضایی و امور شورای حل اختلاف دادگستری کل استان گیلان تقدیر به عمل آمد.

Share