به مناسبت روز جهانی خنده +تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جشن گرفتن و بزرگداشت روز جهانی خنده یک مانیفست مثبت برای صلح جهانیست و قصد آن بیداری جهانیان برای برادری و دوستی از راه خنده است.امروزه بیش از ۶۰۰۰ باشگاه خنده در سرتاسر جهان فعالیت می کنند.روزجهانی خنده هر سال در نخستین یکشنبه ماه مه برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جشن گرفتن و بزرگداشت روز جهانی خنده یک مانیفست مثبت برای صلح جهانیست و قصد آن بیداری جهانیان برای برادری و دوستی از راه خنده است.امروزه بیش از ۶۰۰۰ باشگاه خنده در سرتاسر جهان فعالیت می کنند.روزجهانی خنده هر سال در نخستین یکشنبه ماه مه برگزار می‌شود.
13930210131413872644764 13930210131414542644764 13930210131415212644764 139302101314127122644764 139302101314127902644764 139302101314129152644764 139302101314129932644764 139302101314131962644764 139302101314132432644764 139302101314133992644764 139302101314134612644764 139302101314136172644764 139302101314137582644764 139302101314138832644764 139302101314144602644764 139302101314146002644764 139302101314147412644764 139302101314148812644764 139302101314152092644764 139302101314158012644764 139302101314154582644764

Share