برگ سبز چای؛ از چینش تا فرآوری+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هر سال از اوایل اردیبهشت ماه برداشت برگ سبز چای از باغ های گیلان آغاز می شود و در کارخانه های چای سازی فرآوری شده و به چای خشک تبدیل می شود..

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هر سال از اوایل اردیبهشت ماه برداشت برگ سبز چای از باغ های گیلان آغاز می شود و در کارخانه های چای سازی فرآوری شده و به چای خشک تبدیل می شود..
2684979-3850555 2684979-3850556 2684979-3850557 2684979-3850558 2684979-3850559 2684979-3850560 2684979-3850563 2684979-3850565 2684979-3850567 2684979-3850568 2684979-3850569 2684979-3850570 2684979-3850571 2684979-3850573 2684979-3850574 2684979-3850575 2684979-3850576 2684979-3850579 2684979-3850581 2684979-3850582 2684979-3850586

Share