برگزاری نشست مجمع متخصصین گیلان با عضو شورای شهر رشت

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اولین نشست تخصصی اعضای شورای اسلامی شهر با مجمع متخصصین گیلان درسال جاری با حضور مهندس رضا رسولی عضو محترم شورا و مسئول کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر رشت در محل دفتر مجمع متخصصین گیلان برگزار شد. دراین دیدار ابتدا مهندس رسولی گزارشی از وضعیت شورا در چند […]

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اولین نشست تخصصی اعضای شورای اسلامی شهر با مجمع متخصصین گیلان درسال جاری با حضور مهندس رضا رسولی عضو محترم شورا و مسئول کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر رشت در محل دفتر مجمع متخصصین گیلان برگزار شد.

unnamedدراین دیدار ابتدا مهندس رسولی گزارشی از وضعیت شورا در چند ماه گذشته وهمچنین توضیحاتی در خصوص مطالعات ساماندهی ترافیکی وطرح جامع حمل ونقل ترافیک ارائه نمودند. سپس مسئولین کارگروههای تخصصی مجمع متخصصین گیلان به بیان دیدگاههای خود در خصوص معضلات شهری پرداختند در این جلسه موضوعاتی نظیر فقر مطالعات و مستندات درشهرداری شیوهای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری، مباحث محیط زیست و گردشگری شهری، کمبود فضای سبز و همچنین لزوم ثبات در مدیریت شهری وتاثیر آن در توسعه شهرهایی مانند اصفهان تهران ومشهد پرداخته شد.

گفتنی است سلسله جلسات مجمع در خصوص مدیریت شهری و راهکارهای توسعه با حضور سایر اعضاء محترم شورا در هفته های آتی در این مرکز پیگیری خواهد شد.

Share