بخشدارسابق یکی ازشهرستان های بزرگ گیلان دستگیرشد

اختصاصی دیارمیرزا، براساس شنیده های خبرنگار دیارمیرزا از منابع اگاه بخشدار سابق یکی از شهرستان های بزرگ استان گیلان دستگیر شد.

اختصاصی دیارمیرزا، براساس شنیده های خبرنگار دیارمیرزا از منابع اگاه بخشدار سابق یکی از شهرستان های بزرگ استان گیلان دستگیر شد.23177870201003242868

به گزارش دیارمیرزا وی در حین رابطه نامشروع با یک دختر جوان  توسط نیروی انتظامی در محل دستگیر شد و به مراجع قانونی تحویل داده شده است.

لازم به ذکر هست که وی حدود ۱ ماه پیش از بخشداری  برکنار شده  بود.

Share