با پرداخت حداقل معیشت برای افراد جویای کار موافقت شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار که پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور رفع اشکال شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود با پرداخت حداقل معیشت برای افراد جویای کار موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار که پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور رفع اشکال شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود با پرداخت حداقل معیشت برای افراد جویای کار موافقت کردند.

majlesعبدالرضا عزیزی درنشست علنی امروز (یکشنبه ۲۸ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس ، موضوع طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار گفت: طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار که پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور رفع اشکال شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود پس از تشکیل جلسات متعدد با حضور نماینده دولت و نماینده شورای نگهبان بررسی و تصویب شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه گزارش این کمیسیون برابر ماده ۲۱ آئین نامه داخلی مجلس ارائه می‌شود همان طور که استحضار دارید عدم حمایت از تولید در حال حاضر بیکاری را افزایش داده است و با توجه به اینکه بانکها در حال حاضر سود بسیاری را دریافت می‌کننداین مورد بیکاری در جامعه را افزایش می‌دهد و ما باید به سمتی حرکت کنیم که سودهای بانکی کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: ولی در عین حال برای اینکه حداقل به صورت موقت عده زیادی که بیکار می‌شوند از آسیب های اجتماعی در امان بماند بیمه بیکاری برای آنها در نظر گرفته شده است که در مجلس هشتم و نهم نمایندگان در این باره زحمات بسیاری را متحمل شدند اما شورای نگهبان طبق اصل ۷۵ قانون اساسی گفت که این طرح بار مالی دارد بنابراین خوشبختانه در کمیسیون اجتماعی مجلس این مشکل با پیشنهادی که در بودجه سال ۹۳ داد مرتفع شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: لذا این طرح کار بسیار مثبتی است و من از نمایندگان می‌خواهم که به این طرح رای مثبت دهند.

اما مهرداد لاهوتی در مخالفت با این طرح گفت: عنوان این طرح بیمه بیکاری و حمایت ازبیکاران متقاضی کار است نمایندگان در ایام بررسی این طرح منابعی را به ماده ۱۱ اختصاص دادند که فردی که پس از مدتی بیکار می‌شود برای پیدا کردن مجدد کار از بیمه بیکاری استفاده کند تا به زندگی جاری آن لطمه وارد نشود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق ایرادی که شورای نگهبان از این طرح گرفت ماده ۱۱ آن حذف شد سوال اینجاست که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس باید این ابهام را برطرف کنند که در جایی که هم ماده ۱۱ حذف شده و هم از ماده ۶ تا ۲۵ طرح که مشمولین بیمه بیکاری معرفی می‌کند حذف گردیده است از این طرح چه هدفی را دنبال می‌کند.

این درحالی است که ایرج ندیمی در موافقت با این طرح گفت: اگر دولت نسبت به افراد جویای کار با تحصیلات و تجارب بسیار بخواهد تفاوت نشان دهد وظیفه خود را انجام داده است اما اگر ما با دستکاری در آمار و ارقام بخواهیم مشکل را حل کنیم این کار اشتباه است امروز با گروهی روبرو هستیم که مسئولیت پذیر نیستند و وظیفه ای را به گردن نمی‌گیرند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این فرصت را باید مغتنم شمرد و از این طرح حمایت کنیم ما نمی‌گوییم که این طرح همه خواسته ما را مرتفع میکند اما با اتکا به بیمه بیکاری و رفع مشکل متقاضیان کار مشکل بسیاری در جامعه حل می‌شود.

از این رو نمایندگان در پایان بررسی این طرح با اصلاح عبارت فصل سوم به عبارت فصل دوم در ماده ۳ با ۱۵۷ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع موافقت کردند.

بنابراین ماده ۳ اشاره می‌کند که بیکار متقاضی کار موضوع فصل دوم این قانون فرد ذکوری است که به سن ۲۰ و ۲۵ سالگی رسیده و یا فرد اناثی می باشد که سرپرست خانوار، بد سرپرست و یا خودسرپرست است و یا حرفه و مهارتی دارد که به تائید سازمان آموزش فنی و حرفه ای رسیده است و به مراکز کاریابی دولتی تعیین شده از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و حداقل به مدت یک سال پیگیر اشتغال خود باشد و پرداخت حق بیمه و یا سابقه اشتغال برای وی الزامی نیست.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی این طرح در فصل دوم با حذف عنوان مشمولین بیمه بیکاری در برگیرنده مواد ۶ تا ۲۵ با ۱۶۸ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۱ رای ممتنع موافقت کردند.

از سویی دیگر نمایندگان در ماده ۲ با جایگزین عبارت بیکار مشمول بیمه بیکاری جایگزین عبارت بیکار موضوع فصل دوم این قانون با ۱۸۶ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع موافقت کردند.

همچنین باید گفت که نمایندگان بند ت ماده ۵ این طرح را با ۱۷۰ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع اصلاح کردند.

در این بند آمده است یک نفر نماینده صندوق های بازنشستگی با معرفی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

از سویی دیگر نمایندگان مجلس با جایگزینی عبارت واجدات شرایط بیمه بیکاری به جای مشمولان موضوع ماده ۱۶ این قانون در تبصره ۳ ماده ۲۶ با ۱۵۵ رای موافق و ۵ رای ممتنع موافقت کردند.

ذکر این نکته ضروری است که نمایندگان مجلس در جریان بررسی این طرح با اصلاح شماره مواد ۲۶ تا ۳۶ این طرح به ۶ تا ۱۶ آن با ۱۷۱ رای موافق و ۱۰ رای ممتنع موافقت کردند./

Share