بانوان نینجای رشتی+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نینجوتسو در لغت به معنای هنر حرکت پنهان می‌باشد. نین به مفهوم بردباری و تحمل است اما دلالت بر استقامت یا ملایمت نیز دارد. جوتسو نیز به معنای هنر می‌باشد. این ورزش وسیله‌ای جهت رسیدن به مهارت‌های ویژه رزمی و تقویت اعتماد به نفس برای غلبه بر حریف است. […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نینجوتسو در لغت به معنای هنر حرکت پنهان می‌باشد. نین به مفهوم بردباری و تحمل است اما دلالت بر استقامت یا ملایمت نیز دارد. جوتسو نیز به معنای هنر می‌باشد.

این ورزش وسیله‌ای جهت رسیدن به مهارت‌های ویژه رزمی و تقویت اعتماد به نفس برای غلبه بر حریف است. پیروان این مسلک را نینجا می‌نامند. تعادل، چابکی، قدرت و استقامت از تمرین‌های مهم این ورزش هستند.
اجرای دوره‌های ورزش نینجوتسو توسط بانوان در رشت را مشاهده می  کنید.

14-5-19-12105216 14-5-19-12104215 14-5-19-12103514 14-5-19-1294810 14-5-19-12102112 14-5-19-12102813 14-5-19-1210711 14-5-19-129326 14-5-19-129215 14-5-19-12901 14-5-19-12963 14-5-19-129154

/ایسنا

Share