بازدید سرزده دکتر برزیگر از بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه+تصاویر

ه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به دنبال بازدیدهای اخیر ریاست دانشگاه و هیئت همراه ، به منظور بررسی از روند اجرائی طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های استان ،راس ساعت ۲۲، یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه جاری ، با حضور در بیمارستان کوثر آستانه از نزدیک مراحل اجرایی این طرح را مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به دنبال بازدیدهای اخیر ریاست دانشگاه و هیئت همراه ، به منظور بررسی از روند اجرائی طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های استان ،راس ساعت ۲۲، یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه جاری ، با حضور در بیمارستان کوثر آستانه از نزدیک مراحل اجرایی این طرح را مورد ارزیابی قرار گرفت.

ابتدای این بازدید، دکتر برزیگر و هیئت همراه با حضور در بخش اورژانس این بیمارستان ،با بیماران بستری و مراجعین دیدار و گفتگو کردند و ضمن ارزیابی از میزان پرداختی بیماران، نحوه رضایت از خدمات ارائه شده را جویا شدند.

سپس از بخشهای مختلف بیمارستان کوثر از جمله؛ آزمایشگاه،CCU ،بخش داخلی همچنین بخش جراحی و زنان و زایمان بازدید به عمل آوردند.

در ادامه این بازدید،بامشاهده نقص در سیستم خنک کننده بیمارستان مذکور و دیگر امکانات رفاهی دستور جهت رفع این مشکلات ، از سوی ریاست دانشگاه صادر شد.

دکتربرزیگر در ادامه این بازدیدخاطر نشان کرد:یکی از بسته های خدمتی این طرح ارتقاء کیفیت خدمات رفاهی و هتلینگ بیمارستان ها است که باید به نحوی شایسته و مطلوب به این سمت حرکت کنیم.

در پایان ریاست دانشگاه ضمن اشاره به تداوم نظارت ها در سطوح مختلف، بر حسن اجرای برنامه های فعلی و آتی تحول نظام سلامت تاکید کرد.
showimage showimage_2 showimage_3 showimage_4 showimage_5

Share