اوج آزادی در غرب ,زنان اروپا پشت ویترین+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تاثیر, سال هاست چادر زن مسلمان مضحکه مترسکان آزادی خواهی است که به نام دموکراسی به کام شهوت خواهان قدم بر می دارند و تلاش می کنند تا اثبات کنند آزادی زن به برهنگی است! همان ها که عَلَم حقوق پوشالی بشر را به دوش می کشند […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تاثیر, سال هاست چادر زن مسلمان مضحکه مترسکان آزادی خواهی است که به نام دموکراسی به کام شهوت خواهان قدم بر می دارند و تلاش می کنند تا اثبات کنند آزادی زن به برهنگی است!

همان ها که عَلَم حقوق پوشالی بشر را به دوش می کشند و مثالشان همان مثل معروف “حمار یحملون الکتاب” بیش نیست!

همان ها که اومانیستشان گوش فلک را کر کرده و فمنیسمشان ریشه در سکولاریسم و لیبرالیسم دارد و ناراضی اند از این که چرا دیه زن مسلمان نصف مرد است!چرا زن یک دوم مرد ارث می برد و چرا زن باید فقط زن بماند؟

درحالی که اسلام به زیبایی و وضوح به این شبهه های کهنه ی بی ریشه پاسخ قاطع داده است و دهان یاوه گویان را برای اهانت به منزلت زن، این ریحانه ی آفرینش، برای همیشه بسته است.
sieKZYnW_535

آوردن آیات و روایات در وصف کرامت زن و ارزش و منزلت او و نیز سخن بزرگان در فلسفه حجاب و لزوم صدفی برای مروارید بماند به عهده مخاطب فهیم و البته در مجال این دست نوشته نیز نمی گنجد. اما روی سخن این قلم با فریفتگانی است که پا تا به سر غرب را ستایش می کنند و چشم به آزادی وقیحانه آن دوخته اند و نابخردانه مدعی اند درایران اسلامی زن آزاد نیست!!!

در اروپا قانون زنان را مردان می نویسند به نفع مردان! زن، جز جسم چیزی نیست و چونان کالا دردستان هر مرد و نامردی  مبادله شده و قاعدتا تلف می گردد. بی بند و باری را به جای اسم مقدس آزادی نشانده اند و با فریب زنان و مغشوش نمودن ذهنشان او را برای نیاز پست خود پروریده اند.

برای اثبات این مدعا کافی است سری به مغازه هایی در ینگه دنیا بزنیم که درآن زنان پشت ویترین به تن فروشی ایستاده اند!

Share