اهدای اعضای جوان رودسری به چند بیمار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اهدای اعضای جوان رودسری در بیمارستان امام خمینی تهران صورت پذیرفت. محسن رشیدی مقدم ،جوان ۲۷ ساله رودسری،که روز یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه جاری بر اثر سانحه تصادف ،دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت اعضای خانواده وی ،جهت اهدای عضو به بیمارستان امام خمینی (ره)تهران منتقل و در […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اهدای اعضای جوان رودسری در بیمارستان امام خمینی تهران صورت پذیرفت.

ehdaمحسن رشیدی مقدم ،جوان ۲۷ ساله رودسری،که روز یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه جاری بر اثر سانحه تصادف ،دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت اعضای خانواده وی ،جهت اهدای عضو به بیمارستان امام خمینی (ره)تهران منتقل و در آن مرکز کبد،دو کلیه ،دریچه های قلب ،تاندون و همچنین چند قطعه استخوان وی به بیماران نیازمند پیوند زده شد.

 

Share