انتصاب جدید در فرودگاه سردار جنگل رشت

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مهندس عبدا… عاشوری کارشناس مخابرات هواپیمایی با ابلاغ مدیر کل فرودگاه گیلان به عنوان مسئول واحد فناوری اطلاعات فرودگاه سردار جنگل منصوب شد.  در ابلاغ مهندس فتاح رضوانی مدیر کل فرودگاه گیلان آمده است: با توجه به فراگیر بودن تکنولوژی فناوری اطلاعات در ابعاد مختلف امور جاری نظام اداری […]

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مهندس عبدا… عاشوری کارشناس مخابرات هواپیمایی با ابلاغ مدیر کل فرودگاه گیلان به عنوان مسئول واحد فناوری اطلاعات فرودگاه سردار جنگل منصوب شد.

forodgah rasht2

 در ابلاغ مهندس فتاح رضوانی مدیر کل فرودگاه گیلان آمده است: با توجه به فراگیر بودن تکنولوژی فناوری اطلاعات در ابعاد مختلف امور جاری نظام اداری و پرسنلی، انتظار می رود بر اساس تجارب و آموخته های مرتبط، نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد نماینده شرکت طرف قرار داد جهت راهبری امور مربوطه داشته، در جهت انتقال دانش به همکاران محترم از نظر آشنایی و بهره برداری بهینه از امکانات و تجهیزات ذیربط اهتمام نمایید.

گفتنی است مهندس عبدا… عاشوری دارای مهندسی کامپیوتر و هم اکنون در واحد شبکه پیامهای هوانوردی به عنوان کارشناس مخابرات هواپیمایی مشغول به کار می باشد.

واحد فناوری اطلاعات اداره کل فرودگاه گیلان در سه سال گذشته توسط مهندس علیرضا سعادتی نیا کارشناس مسئول شبکه نظارت بر پیامهای هوانوردی این اداره کل راهبری می شد که در این مدت زیرساخت های بسیار مهمی در زمینه IT در فرودگاه سردار جنگل رشت فراهم شده است.

Share