اقتصاد پویا نیازمند بسترسازی فرهنگی مناسب است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت : برای اینکه اقتصادی پویا در جامعه داشته باشیم می بایست بستر سازی های مناسب فرهنگی انجام گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت : برای اینکه اقتصادی پویا در جامعه داشته باشیم می بایست بستر سازی های مناسب فرهنگی انجام گیرد.
ranjkesh25یونس رنجکش در همایش رابطه اقتصاد و فرهنگ در سالن اجتماعات دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیای رشت افزود : بین اقتصاد و فرهنگ یک جاده دو طرفه برقرار است و این دو در رابطه مستقیم بایکدیگر هستند .
وی ادامه داد : ساختار هر جامعه ای از سه بعد سیاست ، فرهنگ و اقتصاد شکل گرفته است که سیاست را باید پایگاه همبستگی تمایلات اجتماعی و فرهنگ را مرحله ای برای پذیرش یک گرایش دانست و اقتصاد را هم دایره وسیعی عنوان کرد که با تمامی ابعاد جامعه در ارتباط است.
به گفته وی ، حوزه فرهنگی ثمره آن همفکری و همگرایی اجتماعی است و اگر می خواهیم به جامعه ای پویا و تکامل یافته برسیم می بایست بین این ابعاد ارتباط برقرار باشد.
وی با یاد آوری نامگذرای امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی افزود : به واسطه این نامگذاری بحث فرهنگ در کانون توجه قرار گرفته است و برای بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی می بایست در نوع نگرش به مدیریت فرهنگی تغییراتی ایجاد شود.
وی این تغییرات را هم متوجه جامعه فرهنگی و مدیران فرهنگی دانست تا بتوانند با برنامه رزی و مدیریت برنامه در حوزه فرهنگ بهره وری مناسب تری از ظرفیت ها داشته باشند.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان برگزاری همایش رابطه اقتصاد و فرهنگ که توسط سازمان غیر دولتی ماندگار فیلم گیلان برگزار شد را آغاز گامی دانست که می تواند در بهره گیری از ظرفیت های غیر دولتی در عرصه فرهنگی بسیار اثر بخش باشد.
رنجکش ادامه داد: اگر هر کدام از ما در هرکجایی که ایستاده ایم یک گام به جلو بیاییم قادر خواهیم بود در این عزم ملی که مورد نظر رهبر انقلاب است حرکتی موثر داشته باشیم و این مستلزم حضور آگاهانه و با برنامه در این زمینه است.
وی با تاکید بر حمایت از برنامه های سازمان های مردم نهاد اظهار کرد : تلاش ما در راستای پویایی این سازمان ها و افزایش مشارکت های مردمی است تا بتوانیم موجب نشاط اجتماعی شویم.

Share