روزنامه حامی دولت یازدهم توقیف شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزارئیس شورای سیاست گذاری روزنامه قانون از توقیف این روزنامه خبر داد. علیرضا نیکویی  اظهار داشت: از امروز صبح به ما اعلام شد از طرف دادستانی علیه روزنامه اعلام جرم شده است. وقتی به دادسرا رفتیم اعلام کردند به دلیل چاپ خبر آزادی رویانیان علیه ما اعلام جرم شده است. […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزارئیس شورای سیاست گذاری روزنامه قانون از توقیف این روزنامه خبر داد.

قانونAعلیرضا نیکویی  اظهار داشت: از امروز صبح به ما اعلام شد از طرف دادستانی علیه روزنامه اعلام جرم شده است. وقتی به دادسرا رفتیم اعلام کردند به دلیل چاپ خبر آزادی رویانیان علیه ما اعلام جرم شده است.

وی افزود: این خبر به نقل از سایت خبری دانا در روزنامه منتشر شده بود.

نیکویی خاطرنشان کرد: دقایقی قبل از طریق فکس از دادستان توقیف روزنامه به ما اعلام شد. جای تعجب دارد که قبل از اعلام توقیف به ما این موضوع به یکی از خبرگزاری ها اعلام شده است./مهر

Share