اجرای دوربرگردان محور رشت – امامزاده هاشم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیرکل راه و شهرسازی گیلان ازاجرای دور برگردان درمحور رشت- امامزاده هاشم حد فاصل پلیس راه سراوان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیرکل راه و شهرسازی گیلان ازاجرای دور برگردان درمحور رشت- امامزاده هاشم حد فاصل پلیس راه سراوان خبر داد.
اردیبهشت93دوربرگردانIMG_3063به نقل ازروابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی گیلان، مهندس خاوری از اجرای دور برگردان در محور ارتباطی رشت- امامزاده هاشم خبر داد و گفت: این دور برگردان به‌ منظورافزایش ایمنی و تسهیل درامر تردد ،استاندارد سازی وکاهش سرعت کاهها با اعتباری بالغ بر۴۵ میلیارد ریال به اجرا درآمده است.
وی افزود:این دور برگردان پس از آزادسازی و اجرای احکام قضایی مبنی بر رفع تصرفات از حریم راه و نیز برخورد با فروشنده گان میوه و کالا حاشیه راه، با هدف بهبود وضعیت ایمنی درحد فاصل پلیس راه سراوان با اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت وجداول جدا کننده باندهای گردش به اجرا در آمد.
مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با تاکید بر ضرورت اصلاح دوربرگردانها تصریح کرد: بدلیل خطی بودن شهرهاوقرارگیری مراکز جمعیتی در حاشیه راهها بریدگی های زیادی برای دسترسی راههای مواصلاتی وجود دارد که در این راستا بهترین واقتصادی‌ترین گزینه درپارامترهای سازه‌ای، ایمن‌سازی بریدگی‌ها به روش اجرای دور برگردان است.
وی اظهار داشت: ایمن‌سازی محورهای اصلی، فرعی و روستایی یکی از برنامه‌های مهم و اساسی اداره کل بوده که برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار جاده‌ای و حفظ جان مردم در سفرها و رانندگی انجام می‌گیرد.
مهندس خاوری افزود:با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، راهکارهای لازم برای پیشگیری ازتصادفات وسوانح رانندگی وارتقای سطح ایمنی محورهای مواصلاتی در دوربرگردانها در نظر گرفته شده که بر اساس الویت انجام می گیرد.

Share