آیت الله بهجت (ره)در مسجد جمکران+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکی از برنامه های ثابت آیت الله بهجت حضور در مسجد مقدس جمکران و انجام اعمال عبادی این مسجد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکی از برنامه های ثابت آیت الله بهجت حضور در مسجد مقدس جمکران و انجام اعمال عبادی این مسجد بود.
nf00361276-2 nf00361276-3

Share