آتش سوزی آبگرمکن منزل مسکونی در چمارسرا مهار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روز گذشته در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵مبنی بر انفجار در آشپزخانه منزل مسکونی، ستادفرماندهی آتش نشانی رشت بی درنگ زنگ ایستگاه ۹ را به صدا درآورد و آتش نشانان رهسپار محل حادثه در چمارسرا ، ابتدای شهریاران، کوچه چرمچی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روز گذشته در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵مبنی بر انفجار در آشپزخانه منزل مسکونی، ستادفرماندهی آتش نشانی رشت بی درنگ زنگ ایستگاه ۹ را به صدا درآورد و آتش نشانان رهسپار محل حادثه در چمارسرا ، ابتدای شهریاران، کوچه چرمچی شدند.

امیر پور رجبی فرمانده نیرو های اعزامی در این باره اظهار داشت: با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه آبگرمکن ایستاده وسماور گازی درآشپزخانه ازقسمت دوراهی بست شیلنگ دچار نشت گاز و درنتیجه انفجار شده است.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله با قطع برق و گاز منزل مسکونی به وسیله یک رشته لوله آبرسانی و یک دستگاه خاموش کننده، شعله های سرکش آتش را قبل از سرایت به بخش های دیگر منزل مسکونی مهار و کاملا خاموش کردند.

پور رجبی خاطرنشان کرد:علت وقوع این آتش سوزی استفاده از یک دوراهی برای دو وسیله گازسوز پرمصرف به صورت همزمان و غیر استاندارد از یک شیر گاز بوده است وی ادامه داد آتش نشانان پس از ارائه تذکرات ایمنی به مالک ساختمان به عملیات خود پایان دادند.

خوشبختانه در این حادثه  به کسی آسیب وارد نشد.
1201-31201-1 1201-4

Share