بی مهری به نگاه

در وزارت آموزش و پرورش مجلات ونشریات متعددی به چاپ می رسد که بیانگر فعالیت های علمی ، تخصصی وخبری حوزه های مختلف این دستگاه عظیم تعلیم وتربیت است .که در این بین نشریه نگاه ارگان رسمی وزارت آموزش و پرورش هست که از سال ها دور با پوشش اخبار ،رویداد ها و برخی از […]

mehrdad_hosseiniدر وزارت آموزش و پرورش مجلات ونشریات متعددی به چاپ می رسد که بیانگر فعالیت های علمی ، تخصصی وخبری حوزه های مختلف این دستگاه عظیم تعلیم وتربیت است .که در این بین نشریه نگاه ارگان رسمی وزارت آموزش و پرورش هست که از سال ها دور با پوشش اخبار ،رویداد ها و برخی از دیدگاههای فرهنگیان سراسر کشور به چاپ می رسد .

نشریه نگاه در ادوار مختلف وزارتی با فراز و فرودهایی همراه بوده است . در برخی مواقع به رویداد های وزارتی واستانی و بعضا اخبار ودیدگاههای وزرای محترم پوشش داده و کمتر به نظرات فرهنگیان توجه شده و در زمان دیگری هم با اتخاذ رویکرد میانه ای توانسته بود در کنار پوشش اخبار خود نظرات ودیدگاههای مجموعه فرهنگیان راکه حتی نقد کننده شیوه نامه های در حال اجرای وزارتی هم باشد را در خود منعکس نماید و فضای مناسبی بود تا معلم عاشق خدمت در آموزش و پرورش بداند که دید گاههای او گرچه با رویکرد وزارتی هم مطابقت ندارد اما در نشریه ای که بیانگر اصلی ترین رویداد های وزارت آموزش و پرورش هست منعکس می شود و چه بسا مورد توجه مسئولان قرار گرفته تا در بازنگری شیوه نامه ها ودستورالعمل ها مورد استفاده قرار گیرد.

در این فضای ارزشمند رسانه ای ، فرهنگیان سراسر کشور یادداشت هایی را حسب دغدغه های خود در رابطه با امور مختلف آموزشی ،پرورشی واداری با بررسی موشکافانه هیات تحریریه نشریه نگاه به چاپ رسانده تا سهمی در روند جاری آن داشته باشند . اگرچه این کار بزرک برکات زیادی داشته که شاید در مجال دیگری باید به آن پرداخته شود .اما در سال جاری نشریه نگاه مورد بی مهری قرار گرفته وبه مقالات ،یادداشت ها ومطالب علمی متعددی که از سوی فرهنگیان سراسر کشور وبا بررسی هیات تحریریه در نشریه نگاه به چاپ رسیده توجهی بعمل نیامده است . البته پس از چاپ ، نوشته های فرهنگیان یک بار دیگر در کمسیون بررسی آثار و تالیفات استانها هم بررسی شده و پس از مطابقت با موازین موجود امتیازاتی به آنها داده شده تا در روند اداری موجود مورد استفاده قرار گیرد .

وزارت آموزش و پرورش در سال جاری امتیازات نوشته های در نشریه نگاه یا مطبوعات کثیر الانتشار کشور که به تایید کمیسیون ذیربط استانها هم رسیده را نادیده می انگارد و به این وسیله فرهنگیان زیادی را از مسیر رقابت صحیح خود خارج می کند که البته تغییر در شیوه نامه ها ی آموزش و پرورش که بعضا با رویکرد سنوات قبل از آن همسویی ندارد امر جدیدی نیست وبا شروع به کار وزرا ی جدید برخی ازآیین نامه ها و دستور العمل ها تغییر کرده و معلمان مدارس کشور که خود را با آن تطبیق داده اند با مشکل مواجه شده وگاهی رویکردها کاملا مغایر با دوره یا ادوار قبلی است. اما آنچه مهم به نظر می رسد این است که نشریه نگاه که رسمی ترین تریبون وزارت آموزش و پرورش است باید در پی موقعیت از کف رفته تلاش کرده واثبات کنند که نشریه آنان هم توانسته است در مقاطعی حاوی نظرات ارزشمند آموزشی و پرورشی واداری مبتنی بر دل مشغولی فرهنگیان در امور جاری آموزش و پرورش بوده وچه بسا مطالبی به مراتب غنی تر وکاربردی تر از سایرین هم داشته است .

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی  لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

 

Share