در جمع سرمایه گذاران :گردش سرمایه به نفع شهر ما خواهد بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، شهردار رشت در دیدار با جمعی از سرمایه گذاران بر لزوم شفاف سازی چشم اندازهای مناسب تاکید نمود و گفت : اگر ترسیم دقیق افق های آینده برای شهروندان صورت پذیرد قطعاً مردم رشت برای سرمایه گذاری در این شهر استقبال می نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، شهردار رشت در دیدار با جمعی از سرمایه گذاران بر لزوم شفاف سازی چشم اندازهای مناسب تاکید نمود و گفت : اگر ترسیم دقیق افق های آینده برای شهروندان صورت پذیرد قطعاً مردم رشت برای سرمایه گذاری در این شهر استقبال می نمایند.
محمد ابراهیم خلیلی افزود :  گردش سرمایه به نفع شهر ما خواهد بود و آثار و نتایج آن به خود مردم شهر رشت باز می گردد ، آنچه در این میان حائز اهمیت است مشارکت سرمایه گذار می باشد که مورد استقبال مجموعه مدیریت شهری خواهد بود.
وی تصریح کرد : تجهیز شهر رشت به علم های جدید و تکنولوژی های به روز موجب ارتقای استان می گردد و زمینه و شرایط جدیدی برای سرمایه گذار مهیا می نماید .
شهردار رشت بر بهره مندی مطلوب از مواهب الهی و بسترهای موجود در شهر رشت اشاره نمود و این موقعیت را فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در این شهر بر شمرد و افزود: با سعی و تلاشی مضاعف و فراهم نمودن فضاهای مناسب از ورود سرمایه گذاران نهایت استفاده را خواهیم برد تا شکوفایی و تحول اساسی را برای مردمان مان به ارمغان آوریم.

محمود باقری عضو شورای اسلامی شهر رشت نیز با بر شمردن ویژگی های شهر رشت به قابلیت سرمایه گذاری در این شهر به عنوان یک سرمایه اشاره نمود و استقبال اعضای شورای اسلامی از سرمایه گذاران را از ضروریات عنوان نمود.
شوقی دیگر عضو شورای اسلامی نیز در این نشست ، قابلیت های سرمایه گذاری در شهر رشت را زیاد دانست و افزود : قطعاً سرمایه گذاری در این شهر شکوفایی در بخش های مختلف را به همراه خواهد داشت.

ssssa1 sssa

Share