پرچم آمریکا در خاک ایران برافراشته شد+عکس

نمایشگاه دام ، جزیره کیش ، ۲ اسفند ۱۳۹۲

نمایشگاه دام ، جزیره کیش ، ۲ اسفند ۱۳۹۲
100186_614

Share