همیشه پای یک زن در میان است

همیشه پای یک زن در میان است این روزها که بحث انتصابات داغ است و هر روز خبری بر خروجی سایت ها و خبرگزاری ها نقش می بندد که فلانی شهردار و رئیس و خلاصه مسئولیتی گرفت برای غالب خوانندگان خبر ، سیکل اداری طی شده است و فردی که صالح و لایق بود بر […]

همیشه پای یک زن در میان است

GGJK-186x225این روزها که بحث انتصابات داغ است و هر روز خبری بر خروجی سایت ها و خبرگزاری ها نقش می بندد که فلانی شهردار و رئیس و خلاصه مسئولیتی گرفت برای غالب خوانندگان خبر ، سیکل اداری طی شده است و فردی که صالح و لایق بود بر سر کار آمد ،اما همیشه اینگونه نیست و برای ناظران منطقه ای و حساس به امور شهرستان و استان اوضاع کمی متفاوت است که در ادامه به ان خواهیم پرداخت.

در مثل ها و صحبت های عامیانه زن ها را در موارد متعددی دلیل عمده اشتباهات و گناهان قلمداد کرده اند و از انجایی که در مثل جای هیچ مناقشه نیست انتظار می رود بانوان محترم نسبت این بخش از نوشته اعتراض ننمایند و بپذیرند که نگارنده نیز هر گز اعتقادی به این که تمثیل توانسته است با حجت را به دوش بکشد نداشته و ندارد و این در موارد محدودی مصداق دارد و بس.

اما برگردیم به بحث غیر فلسفی خودمان و همان انتصابات مورد بحث که صدای برخی ها را در آورده است، عزیزی رئیس می شود همه شهر به دنبال این هستند که این فرد که هیچ گونه مسئولیتی در این خطه از استان ما نداشته است چگونه بر سر زبان افتاده است و مهمتر آنکه چگونه موفق به گرفتن موافقت اکثریت می شود ، رفیقی مشاور می شود و همه به دنبال ارتباط این مشاور با ان اداره و سابقه کار و تناسب مسئولیت قبلی با مشاوره کنونی می شوند و دردانه ای ابلاغ می گیرد و صدای همه در می اید که چرا و به چه معیاری ایشان می شوند انچه که اصلا استحقاقشان را ندارند!!؟

و پس از جستجوها و کنکاش های معمول اداری که در ادارات ما تا نسل پنجم روسا و مسئولین را رصد می کنند ، کاشف به عمل می آید که باز هم پای یک زن در میان بوده است، می بینیم که حتی در انتصابات و تقسیم غنایم انتخاباتی هم زنان نقش خود را به خوبی ایفا می کنند و این در کنار نقدی که می توان بر اقایان گرفت خبر خوشی یای جامعه بانوان کشور و استان است.

سام سکوتی بداغ
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی  لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share